Mențiuni legale

Acceptarea termenilor de utilizare

Folosirea site-ului ww.ipsos.com se face cu respectarea anumitor termeni de utilizare care constituie un acord legal între dvs. și Ipsos SA („Ipsos”) și afiliații / subsidiarele sale. Prin utilizarea acestui site, confirmați faptul că ați citit, înțeles și acceptat angajamentul legal constituit de Termenii de utilizare și de toate legile și reglementările aplicabile care guvernează acest site. Vă rugăm citiți Termenii de utilizare înainte de a vizualiza acest site. Dacă nu sunteți de acord cu termenii expuși acolo, vă rugăm nu utilizaţi acest site.

Este posibil să modificăm Termenii de utilizare periodic. Dacă operăm modificări, le vom publica pe site. Este responsabilitatea dvs. să verificați situl periodic pentru a vedea dacă există modificări la acești Termeni de utilizare. Data din partea de sus a acestei pagini web arată când s-au actualizat ultima dată acești Termeni de utilizare. Modificările aduse Termenilor de utilizare vor intra în vigoare în termen de 3 zile de la data la care le publicăm pe site și începând cu acel moment acestea vor guverna relația dintre dvs. și noi cu privire la utilizarea site-ului. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii de folosire modificați, nu trebuie să continuați să utilizaţi site-ul după data de la care intră în vigoare modificările.

Companiile membre ale grupului Ipsos au propria existență juridică și au personalitate juridică independentă, dar pe acest site termenii ‚Ipsos’, ‚Grup’ sau ‚noi/nouă’ sunt folosiți uneori pentru a desemna toate companiile din grupul Ipsos sau atunci când nu este nevoie de identificarea unei companii anume a grupului.

Permisiunea de a folosi documentele

Studiile şi cercetările care apar pe acest site sunt considerate a fi în domeniul public și astfel nu pot fi folosite, total sau parțial, atât timp cât se face atribuirea către entitatea Ipsos corespunzătoare care a realizat respectivul sondaj. Companiile care publică informații sau organizațiile trebuie, acolo unde este posibil și potrivit, să menționeze data postării, entitatea comanditară a sondajului, metodologia și un link către situl web Ipsos unde se pot obține informațiile. Ipsos nu va fi responsabilă pentru nicio folosire sau interpretare terță a sondajelor; totuși, dacă se consideră că asemenea utilizări sau interpretări sunt nepotrivite, necorespunzătoare, ofensatoare, false sau reproduse în scopuri comerciale, Ipsos poate iniția acțiuni legale și/sau face pași pentru a corecta în mod public datele relevante. 

Situri și linkuri externe

Situl poate conține linkuri și indicatoare către alte situri care sunt deținute sau operate de furnizori și alți terți („situri externe”). Ipsos nu este responsabilă pentru asemenea situri externe, inclusiv disponibilitatea lor, nici pentru politicile de protecție a vieții private ale acestor situri externe, și nici nu controlează conținutul acestora, inclusiv orice webcasting sau alte forme de transmisiuni primite de la orice situri externe. Ar trebui să contactați administratorul de site sau webmasterul respectivelor situri externe dacă aveți orice suspiciuni privind aceste linkuri sau privind conținutul găsit pe aceste situri externe. Ipsos permite anumitor terți să pună linkuri către pagina principală a Sitului său, cu condiția ca Ipsos să primească o notificare privind aceste linkuri și să nu aibă obiecții în urma acestei notificări. Ipsos își rezervă dreptul de a revoca unilateral orice acord pe care îl poate acorda în orice moment privind orice legătură, inclusiv legături către pagina sa principală. Siturile externe vă sunt oferite numai pentru comoditate și orice link sau indicator conținut pe acest site nu presupune aprobarea siturilor externe. Ipsos nu face nicio declarație, nu oferă nicio garanție și nu pune niciun fel de condiții, fie explicit sau implicit, cu privire la orice bunuri sau servicii primite de la asemenea situri externe.

Drepturi de autor și mărci comerciale

Conținutul, designul, textul, elementele grafice, imaginile, siglele, butoanele, iconurile, interfețele, clipurile audio și video în integralitatea lor, precum și selecția și aranjarea acestora sunt proprietatea exclusivă  a Ipsos sau a furnizorilor săi de conținut și sunt protejate de legislația franceză și internațională privind drepturile de autor. Toate elementele software folosite pe site sunt proprietatea Ipsos sau a furnizorilor săi de software iar acest software este protejat de legislația franceză și internațională și de alte legi și tratate aplicabile. Utilizatorii acestui site nu au permisiunea de a transmite / posta nicio informație către acest site care încalcă drepturi de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

Nu aveți permisiunea de a folosi, descărca, încărca, copia, imprima, afișa, reproduce, republica, licenția, posta, transmite sau distribui nicio informație din niciunul din siturile noastre, total sau parțial, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă.
Toate mărcile comerciale, mărcile înregistrate și denumirile comerciale folosite pe site (colectiv denumite „Mărcile”) sunt proprietatea exclusivă a Ipsos. Mărcile nu pot fi folosite în legătură cu niciun produs sau serviciu care nu este un produs sau serviciu al Ipsos sau care poate cauza confuzie între clienți sau care discreditează sau compromite Ipsos în orice fel.

Declinarea și limitarea legală a răspunderii

Deși Ipsos încearcă să țină informațiile, materialele și procesele de pe acest site cât mai actuale, complete și exact posibil, nu declarăm și nu oferim nicio garanție de niciun fel privind situl sau informațiile, elementele de software, funcțiile, procesele sau alte conținuturi găsite pe acest site. Ipsos nu garantează că accesul la acest site va fi neîntrerupt, lipsit de erori sau lipsit de viruși sau alte tipuri de cod dăunător. Documentele, informațiile și elementele grafice publicate pe acest site web pot include erori tehnice. Ipsos nu va avea nicio obligație legală ce ar decurge din erorile sau omisiunile conținute în acest site cu privire la orice servicii oferite pe acest site. Informațiile de aici pot fi modificate, eliminate sau actualizate în orice moment fără preaviz și pentru orice motiv. Toate materialele și informațiile postate pe acest site sunt menite să fie folosite doar în scopuri de informare. Orice conținut accesat, descărcat sau obținut altfel pe sau prin folosirea sitului este folosit la propria dvs. latitudine și pe propriul dvs. risc. Ipsos nu va avea nicio responsabilitate pentru nicio daună la sistemul dvs. informatic sau pentru nicio pierdere de date care rezultă din descărcarea sau folosirea conținutului. Vă asumați întregul risc dacă vă bazați pe aceste informații. Aceste informații vă sunt oferite cu condiția ca dvs. sau orice altă persoană care primește aceste informații să faceți/facă propriile evaluări privind valabilitatea acestora pentru orice scop, înainte de folosirea lor.
Informațiile, serviciile, produsele, elementele software și materialele conținute sau oferite în acest site sunt puse la dispoziție ca atare, fără a se oferi nicio garanție. În măsura maximă permisă de lege, Ipsos declină orice declarații și garanții, explicite sau implicite, cu privire la aceste informații, servicii, produse, software și materiale, inclusiv dar fără limitare la garanții de vandabilitate, de adecvare pentru un anumit scop, de titluri, de neîncălcare, lipsă de viruși informatici sau de alte coduri dăunătoare, și garanții implicite ce decurg din schimburi, folosire, fundamentare sau practici comerciale.

Ipsos nu va fi în niciun caz răspunzătoare pentru vreo daună directă, indirectă, specială, punitivă, exemplificativă, accidentală sau derivată sau pentru niciun fel de daune. Ipsos, prin agenții, acționarii sau angajații săi, nu va avea în niciun caz vreo obligație sau răspundere față de dvs. sau față de orice altă persoană pentru pierderea de profit, pierderi de oportunități de afaceri, pentru daune accidentale, speciale sau derivate, fie contractuale, delictuale (inclusiv neglijență), sau conform oricărei alte teorii sau forme de acțiune, chiar dacă noi sau subsidiarele noastre am fost informați de posibilitatea unor asemenea daune, fie ca urmare a unei acțiuni contractuale, fie prin neglijență sau conform oricărei alte teorii, care decurg din sau în legătură cu folosirea sau imposibilitatea de folosire a informațiilor, serviciilor, produselor, elementelor software și materialelor disponibile de pe acest site. Nicio acțiune sau procedură nu pot fi folosite împotriva Ipsos sau a subsidiarelor sale cu privire la orice revendicare sau dispută ce decurge din folosirea sau bazarea pe acest site sau pe orice informații utilizate.

Aceste informații nu trebuie interpretate ca fiind recomandări de folosire a vreunor informații, produse, procese, echipamente sau formulări care contravin oricăror brevete, drepturi de autor sau mărci comerciale, iar Ipsos și subsidiarele sale nu fac nicio declarație și nu oferă nicio garanție, explicit sau implicit, cum că orice folosire a acestor informații nu va încălca vreun brevet, drept de autor sau marcă comercială. Ipsos respinge în mod categoric orice interpretare care tinde să asimileze conținutul sitului său web sau al oricăror din siturile web ale subsidiarelor sale cu oferte de achiziții sau îndemnuri de achiziții de acțiuni sau alte titluri, fie listate sau nelistate, ale Ipsos, sau ale oricăreia dintre companiile sale subsidiare directe sau indirecte.

De asemenea, confirmați și sunteți de acord că operarea sitului depinde de funcționarea adecvată și eficientă a acestuia și a altor echipamente și servicii terțe și că nu garantăm și nu vom fi răspunzători pentru acestea în niciun fel.

Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și exonerați Ipsos, pe directorii şi angajații săi împotriva oricăror și tuturor revendicărilor, răspunderilor, daunelor, pierderilor sau cheltuielilor, inclusiv onorariile și costurile rezonabile cu avocații, ca urmare a sau decurgând din încălcarea de către dvs. a acestor termeni de folosire  sau încălcarea sau nerespectarea de către dvs. a oricăror drepturi terțe, inclusiv drepturi de proprietate intelectuală.

Colectarea informațiilor

În timpul navigării dvs. pe site, unele dintre informațiile dvs. de utilizator pot fi colectate în mod activ (nume, adresă de email) sau în mod pasiv (informații pe care nu le-ați oferit în mod activ) cum ar fi tipul browser-ului dvs., numele domeniului, adresa de IP, paginile vizitate și durata vizitei dvs. pe site, folosindu-se diverse tehnologii și mijloace, precum Internet Protocol Address, cookie-uri, internet tags și colectare date navigație, având ca singur scop îmbunătățirea sitului web. Niciuna din informațiile colectate nu este împărtășită cu terți în scop de publicitate sau alte scopuri, cu excepția cazurilor în care sunt transmise acelor contractanți ai Ipsos care asistă compania cu programarea și aspectele tehnice ale găzduirii și operării sitului. Transmisiunile către și de la acest sit pot să nu fie confidențiale și astfel pot fi citite sau interceptate de alte părți. În conformitate cu legea din 6 ianuarie 1978 privind informatica și libertatea (Loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978) și cu orice reglementări europene aplicabile, aveți dreptul de a accesa, modifica, corecta sau șterge orice date personale pe care este posibil să le fi colectat (Art. 34 din legea din 6 ianuarie 1978). Pentru a vă exercita acest drept, vă rugăm contactați [email protected].

Factori de precauție care pot afecta rezultatele viitoare

Documentele din acest site pot conține declarații în perspectivă cu privire la starea financiară, rezultatele operaționale, activitatea, strategia și planurile Grupului Ipsos. În special, declarațiile care folosesc termeni precum „se așteaptă”, „anticipează” și expresii similare sau declarațiile cu privire la scopurile și obiectivele managementului, la rezultatele așteptate sau vizate, sau la tendințele privind rezultatele operaționale sau marjele sunt, prin natura lor, declarații care privesc în perspectivă. Asemenea afirmații se bazează pe un număr de presupoziții care se pot dovedi în cele din urmă imprecise și sunt supuse unui număr de factori de risc, inclusiv schimbări de reglementare sau tehnologice, fluctuații ale monedei naționale și fluctuații ale dobânzii, precum și condițiile generale economice și din mediul de afaceri. Raportul nostru anual și alte documente depuse la Autoritatea Pieţelor Financiare din Franţa conțin mai multe detalii cu privire la asemenea presupoziții și riscuri.

Grupul nu își asumă nicio obligație de a actualiza în mod public orice declarație de perspectivă, fie ca urmare a unor informații noi, a unor evenimente viitoare sau în vreun alt fel. Mai multe informații despre factorii care afectează rezultatele financiare ale companiei se găsesc în documentele depuse la Autoritatea Pieţelor Financiare.

Conduita online

Orice conduită din partea unei persoane care, după părerea exclusivă a Ipsos, restricționează sau împiedică orice altă persoană să folosească situl Ipsos este interzisă. Sunteți de acord să folosiți situl numai în scopuri legale și în conformitate cu această interdicție. Sunteți de acord că nu veți posta pe site sau transmite niciun material ilicit, dăunător, amenințător, abuziv, hărțuitor, defăimător, vulgar, obscen, explicit sexual, care promovează ura, care ridică obiecții de ordin rasial, etnic sau de orice alt fel, inclusiv, dar fără limitare la orice material care încurajează o conduită care ar constitui infracțiune, care ar da naștere unei răspunderi civile sau care ar încălca în alt fel orice lege locală, statală, națională sau internațională aplicabilă.

Încetarea folosirii

Ipsos poate suspenda orice acces la site, total sau parțial, fără preaviz, pentru orice conduită despre care Ipsos crede că încalcă orice lege aplicabilă sau acești Termeni de utilizare, sau care aduce atingere intereselor altui utilizator, unui terț, vânzător, sponsor, licențiator, prestator de servicii sau sitului.

Renunțare și separarea prevederilor

Neexercitarea sau neaplicarea de către Ipsos a oricăror drepturi sau prevederi în acești termeni de folosire nu va constitui o renunțare la aceste drepturi sau prevederi. Dacă orice parte sau prevedere a acestor Termeni de folosire este declarată neaplicabilă, această parte sau prevedere poate fi modificată pentru a face Termenii de utilizare modificați legali și aplicabili. Restul Termenilor de utilizare va rămâne neafectat.

Legislația guvernatoare

Acești termeni de folosire și orice dispută sau revendicare ce decurge din sau în legătură cu acești termeni de folosire sau cu subiectul acestora (inclusiv dispute sau revendicări non-contractuale) sunt supuse legislației franceze și jurisdicției neexclusive a instanțelor din Paris.

Cum ne puteți contacta

Dacă aveți orice comentarii sau întrebări cu privire la acești Termeni de folosire, vă rugăm nu ezitați și contactați-ne, sau scrieți-ne la: [email protected].

Ipsos

Société Anonyme (societate franceză cu răspundere limitată) cu Consiliu de administrație
Capital social: 11.334.058,75 Euro
Compania este înregistrată la Registrul Comerțului și Companiilor din Paris sub următorul număr 304 555 634 RCS Paris ( Cod APE 7010 Z - Activități companie holding)

35 rue du Val de Marne

75013 Paris
Franța
(+33) 1 41 98 90 00

Editor responsabil:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
Franța

Găzduire web

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
SUA
Tel: (+1) 888-922-7842