Public Policy Improvement | Ipsos
Public Affairs

Îmbunătăţirea politicilor publice

OUR SOLUTIONS
Înţelegerea percepţiei cetăţenilor, utilizatorilor serviciilor publice şi altor părţi implicate.

Echipele noastre specializate în îmbunătăţirea politicilor publice proiectează, dezvoltă şi implementează studii personalizate pentru clienţii din instituţiile guvernamentale şi sectorul public, ajutându-i să ia decizii mai bune, fundamentate pe date. Echipele noastre de experţi din fiecare ţară cunosc în profunzime acest sector pentru a colabora cu factorii de decizie la nivelul întregului spectru de problematici ce ţin de politici publice.

Acţionăm dincolo de simpla livrare a unor date. Analizăm datele, le contextualizăm şi oferim consultanţă clienţilor noştri pentru a-i ajuta să transpună cât mai bine rezultatele cercetărilor în politici, programe, strategii de comunicare şi iniţiative de marketing eficiente şi eficace.

Consultarea cetăţenilor şi factorilor de decizie, îmbunătăţirea politicilor sociale: Echipele noastre de experti au o vastă experienţă în colaborarea cu entităţi guvernamentale, ONG-uri şi organizaţii în scopul:

  • măsurării şi dezvoltării mesajelor-cheie în problematici ce ţin de legislaţie sau de reglementare
  • dezvoltării, implementării şi evaluării unor programe de comunicare publică
  • dezvoltării şi evaluării politicilor, programelor şi comunicărilor generatoare de schimbări sociale şi comportamentale.

Sistemul de sănătate: Am dezvoltat programe strategice de cercetare pentru guverne, organizaţii non-profit, spitale, sisteme de sănătate integrate, societăţi de asigurari de sănătate naţionale şi regionale precum şi pentru alte organizaţii care furnizează servicii de sănătate. Oferim o gamă completă de servicii şi metodologii ce ţin de pacienţi şi comunităţi, de natura cantitativă şi calitativă.

Mediu şi energie: Echipele noastre lucrează cu organizaţii de top din sectorul public, sectorul privat şi cel non-profit. Avem un istoric bogat în aplicarea cercetărilor sociale, metodelor de monitorizare şi evaluare pentru a înţelege răspunsul societăţii şi mediului de afaceri în raport cu o gamă largă de aspecte ce ţin de mediu, energie şi viaţă durabilă.

Transporturi: Experienţa noastră de lucru cu un număr mare de clienţi şi parteneri, de diverse dimensiuni, acoperă toate modalităţile de transport public şi privat. Utilizăm cercetări de piaţă şi sociale pentru a îmbunătăţi înţelegerea comportamentului călătorilor, experienţele şi atitudinile privind noile politici în domeniu, infrastructura nouă sau existentă precum si priorităţile la nivel de investiţii publice.

Insight-uri şi schimbări comportamentale: Ipsos este lider în domeniul înţelegerii comportamentului consumatorilor – de la identificarea unor comportamente clar definite la înţelegerea structurată şi sistematizată a acestora, cu scopul dezvoltării unor modele de intervenţie care pornesc de la insight-uri comportamentale.