AppLife

Applife je Ipsosova spletna platforma uporabljena pri kvalitativnem raziskovanju.

Za kaj gre?

Potrošniki, ki uporabljajo mobilni telefon, so povezani s spletno platformo, ki deluje podobno kot skupinske diskusije, vendar na spletu.

Prednosti:

 • Vključevanje potrošnikov ne glede na to kje se nahajajo.
 • Potrošniki uporabljajo svoje mobilne naprave za zbiranje bogatih podatkov, ki vključujejo besedilo, čustva, lokacijo, slike in videoposnetke.
 • Lahko se kombinira s podrobnimi spletnimi dnevniki ali vprašalniki, za globlji vpogled v vedenje in odnos do blagovnih znamk.

Dogajanje v živo:

 • Zasnova upošteva vse prednosti mobilnega telefona, ki služi kot raziskovalna naprava v realnem času.
 • Zastavlja se konkretna vprašanja za razumevanje izkušenj v posameznih situacijah.

Kako deluje?

Naša Ipsos aplikacija omogoča:

 • Odprta vprašanja
 • Udeleženci lahko odgovarjajo z besedilom / fotografijo in/ali video posnetkom
 • Moderator lahko pregleduje odzive udeležencev
 • Udeleženci lahko ustvarijo lasne profile
 • Udeleženci lahko komunicirajo med seboj in z moderatorjem
 • Naročnik si lahko v realnem času v aplikaciji ogleduje vse aktivnosti

Zakaj je naša rešitev edinstvena?

Applife je v celoti oblikovan za kvalitativno raziskovanje: omogoča pisanje besedil, slikanje, snemanje video posnetkov, beleženje GPS lokacije.