Pravna določila

Sprejemanje pogojev uporabe

Za uporabo spletne strani "www.ipsos.com" veljajo pogoji uporabe, ki tvorijo pravno razmerje med vami in Ipsos SA ("Ipsos"), ter njegovimi hčerinskimi družbami. Z nadaljnjo uporabo spletne strani potrjujete, da ste prebrali, razumeli in se strinjate s pogoji uporabe, ter vsemi veljavnimi zakoni in predpisi na strani. Prosim, da pred pregledovanjem spletne strani preverite pogoje uporabe. Če se s pogoji uporabe spletne strani ne strinjate, prosimo zapustite spletno stran.

Pogoji uporabe spletne strani se lahko občasno spreminjajo. O vseh spremembah boste obveščeni na naši spletni strani, vi pa prevzemate odgovornost, za redno preverjanje spletne strani in pogojev uporabe. Navedeni datum na spletni strani označuje zadnjo posodobitev pogojev uporabe. Vse spremembe pogojev uporabe pričnejo veljati 3 dni po objavljenem datumu na spletni strani. Če se s spremenjenimi pogoji uporabe ne strinjate, spletne strani ne smete uporabljati po datumu začetka veljavnosti sprememb.

Družbe v Ipsos skupini imajo lastna pravna pravila obstoja in so neodvisne pravne osebe. V nadaljevanju in na spletni strani so izrazi Ipsos, skupina oziroma mi/nas uporabljeni za imenovanje vseh družb v Ipsos skupini ali v primerih, ko identificiranje posamezne družbe v skupini ni potrebna.

Dovoljenje za uporabo dokumentov

Vse objavljene raziskave na spletni strani veljajo za javno dostopne in se lahko uporabljajo v celoti ali delno, vendar le ob ustrezno navedenem viru, t.j. družbi Ipsos, ki je raziskavo izvedla. Organizacije, pri katerih je mogoče in je primerno, morajo navesti datum objave, naročnika raziskave, metodologijo in povezavo do Ipsos spletne strani, preko katere je moč dostopati do podatkov. Ipsos ni odgovoren za  uporabo ali interpretacijo ugotovitev narejenih s strani tretjih oseb; V primeru, da je uporaba in interpretacija podatkov neprimerna, neustrezna, žaljiva, zavajajoča ali reproducirana v komercialne namene, lahko Ipsos pravno ukrepa in/ali sprejme ukrepe javnih popravkov.

Zunanje strani in povezave

Spletna stran lahko vsebuje povezave in kazalnike na druge spletne strani, ki so v lasti ali jih upravlja tretja oseba, in druge osebe ("zunanje strani"). Ipsos ni odgovoren za "zunanje strani", vključno z njihovo dosegljivostjo in njihovo politiko varovanja zasebnih podatkov. Ipsos tudi ne nadzoruje njihovih vsebin, vključno s spletnim oddajanjem ali drugimi oblikami prenosa iz drugih zunanjih strani. V primeru pomislekov glede povezav ali vsebin, ki se nahajajo na zunanjih straneh, se obrnite na skrbnika zunanje spletne strani. Ipsos na svoji spletni strani dovoljuje nekatere povezave tretjih oseb, ob pogoju, da je Ipsos predhodno obveščen in ne oporeka objavi. Ipsos si pridržuje pravico do enostranskega preklica privolitve, ki ga je kadarkoli dal kateri koli povezavi, vključno s povezavami na domači strani. Zunanje spletne strani so vam posredovane le kot priročne povezave. Katerakoli povezava ali kazalec na spletni strani ne namiguje na podporo zunanjih spletnih strani. Ipsos ne daje nikakršnih izrecnih ali implicitnih zagotovil, garancij ali pogojev, v zvezi s katerim koli izdelkom ali storitvijo ali informacijami prejetimi iz zunanjih spletnih strani.

Avtorske pravice in blagovna znamka

Vsebina na spletni strani, kot je oblika, besedilo, grafika, slike, logotipi, gumbi, ikone, vmesniki, zvočni in video posnetki, ter njihova izbira in ureditev, je izključno last Ipsosa oziroma njegovih ponudnikov vsebin. Celotna vsebina je zaščitena s francoskimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah. Prav tako je tudi v lasti Ipsosa in njegovih dobaviteljev, vsa programska oprema, ki se uporablja na spletnem mestu. Vsa oprema je zaščitena s francoskimi in mednarodnimi zakoni o avtorskih pravicah, ter drugimi veljavnimi zakoni in pogodbami. Uporabniki na spletni strani Ipsos ne smejo objavljati / posredovati nikakršnih informacij, ki kršijo avtorske ali druge intelektualne pravice drugih oseb.

Brez predhodnega pisnega dovoljenja iz naše spletne strani ne smete uporabljati, prenašati, nalagati, kopirati, tiskati, prikazovati, izvajati, reproducirati, ponovno objaviti, licencirati, objavljati, posredovati ali deliti nikakršnih informacij, bodisi v celoti ali le deloma.

Vse blagovne, storitvene znamke in poimenovanja, ki se uporabljajo na spletni strani (enotno imenovane »Znamke«) so izključno last Ipsosa. Znamke se ne smejo uporabljati v povezavi z drugimi produkti ali storitvami, ki niso v lasti Ipsosa, ter bi lahko bili razlog za zmedo med kupci ali bi na kakršen koli način omadeževali ali diskreditirali Ipsos.

Pravna izjava o odrekanju in omejitvi odgovornosti

Čeprav si Ipsos na svoji spletni strani prizadeva ohranjati informacije, gradivo in postopke, kar se da ažurne, popolne in točne, ne zastopamo ali jamčimo za nobeno navedbo ali informacijo, programsko opremo, funkcijo, proces in drugo objavljeno vsebino na spletni strani. Ipsos ne jamči, da bo dostop do spletne strani nemoten, brez napak ali brez virusov oziroma drugih škodljivih kod. Dokumente, informacije in grafike objavljene na spletni strani lahko vključujejo tehnične napake. Ipsos ne sme biti povezan z nobeno napako ali pomanjkljivostjo na strani, vključno z vsemi ponujenimi storitvami na spletni strani. Informacije v tem dokumentu se lahko brez predhodnega obveščanja in ne glede na razlog, kadarkoli spremenijo, odstranijo ali posodobijo. Vsi materiali in informacije na tej strani so namenjene le v informativne namene. Vse dostopne, prenesene ali kako drugače pridobljene vsebine uporabljene na ali preko spletne strani, se uporabljajo na lastno odgovornost in tveganje. Ipsos ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo na vašem računalniškem sistemu ali izgubo podatkov, ki je posledica prenosa ali uporabe vsebin. Vi prevzemate celotno tveganje, da se zanašate na navedene informacije. Vse informacije so vam posredovane pod pogojem, da vi ali druge osebe, ki prejmejo te informacije, sami presodite namen kakršne koli uporabe teh informacij. Ipsos v največjem zakonitem obsegu zavrača vse izrecne ali implicitne prikaze in jamstva v zvezi s takšnimi informacijami, storitvami, izdelki, programsko opremo in gradivi, vključno, vendar ne omejeno z jamstvom na prodajo, ustreznostjo za določen namen, naziv, nekršenje, odsotnost računalniških virusov ali druge škodljive kode, ter implicitnimi jamstvi, ki izhajajo iz trgovanja, uporabe, zaupanja ali trgovinske prakse.

Ipsos v nobenem primeru ne bo odgovoren za direktno, indirektno, izredno, ekstremno, eksemplarično, naključno ali posledično škodo oziroma kakršno koli drugo škodo. Ipsos in njegovi zastopniki, delničarji, zaposleni in sodelavci ne bodo imeli nobenih obveznosti ali odgovornosti do vas ali do drugih oseb, zaradi izgube dobička, posla oziroma zaradi naključne, izredne ali posledične škode, bodisi na podlagi pogodbe, škodnega dejanja (vključno z malomarnostjo) ali katero koli drugo obliko dejanja. Tudi v primeru, če je bil Ipsos ali drugo hčerinsko podjetje opozorjeno na možnost nastanka škode, bodisi v primeru pogodbenega dejanja, malomarnosti, ali druge oblike, ki nastaja v zunanji ali notranji povezavi uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij, storitev, produktov, programske opreme in gradiva, ki je na voljo na spletni strani. Proti Ipsosu ali njegovi hčerinski družbi se ne sme vložiti nobena tožba ali sodni postopek, v zvezi s katero koli pritožbo ali sporom, ki izhaja iz uporabe spletne strani ali z njo povezanih informacij.

Navedenih informacij se ne sme interpretirati kot priporočila za uporabo kakršnih koli informacij, izdelkov, postopkov, opreme ali za formulacijo sporov v povezavi s katerim koli patentom, avtorsko pravico ali blagovno znamko. Ipsos in njegove hčerinske družbe ne dajejo izrecnih ali implicitnih zagotovil ali jamstev, da uporaba teh informacij ne bo kršila nobenih patentov, avtorskih pravic ali blagovnih znamk. Ipsos kategorično zavrača kakršno koli razlago strani, ki posnema vsebino spletne strani ali katerekoli spletno stran hčerinskih družb, s ponujanjem nakupov ali napeljevanju k nakupu delnic ali drugih vrednostnih papirjev, ki so ali niso na Ipsos-ovem seznamu ali seznamu katerekoli posredne ali neposredne hčerinske družbe.

Prav tako tudi potrjujete in se strinjate, da je delovanje spletne strani odvisno od pravilnega in učinkovitega delovanja spletne strani, druge opreme in storitev tretjih oseb, ter da za njihovo delovanje ne bomo v nobenem primeru jamčili in odgovarjali. 

Povrnitev stroškov / zavarovanje

Strinjate se s povrnitvijo vseh stroškov Ipsosu, ter njegovim sodelavcem, direktorjem, zaposlenim in zastopnikom od in proti vsem terjatvam, bremenitvam, škodam, izgubam ali stroškom, vključno z odvetniškimi plačili in stroški, ki so nastali zaradi kršitve teh pogojev uporabe ali neupoštevanja oziroma kršitve pravic tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne narave (intelektualnimi pravicami).

Zbiranje informacij

Ob pregledovanju spletne se lahko nekatere vaše uporabniške informacije zbirajo aktivno (ime, elektronski naslov) in pasivno (ga niste aktivno posredovali), kot npr. vrsta brskalnika, domena, IP naslov in dolžina uporabniške seje z uporabo različnih tehnologij in sredstev, npr. naslov spletnega protokola, piškotki, spletne oznake in zbiranje navigacijskih podatkov, ki so izključno namenjeni izboljšanju spletne strani. Nobene zbrane informacije se ne posredujejo tretjim osebam v oglaševalske ali druge namene. Informacije se lahko delijo le z Ipsos-ovimi izvajalci, ki pomagajo pri programiranju, ter tehničnih vidikih gostovanja in delovanja spletne strani. Prenosi na to spletno stran in iz nje morda niso zaupni, zato jih lahko preberejo ali prestrežejo tudi drugi. V skladu z zakonom iz dne 6. januarja 1978, o informatiki in svobodi (loi Informatique et Liberté z dne 6. januarja 1978) in vsemi veljavnimi evropskimi predpisi, imate pravico do dostopa, spreminjanja, popravljanja ali brisanja osebnih podatkov, ki smo jih morda zbrali (34. člen zakona z dne 6. januarja 1978). Za uveljavitev te pravice se obrnite na [email protected].

Opozorilni dejavniki, ki lahko vplivajo na nadaljnje rezultate

Dokumenti na spletni strani lahko vsebujejo v prihodnost usmerjene izjave Ipsos skupine glede finančnega stanja, rezultatov poslovanja, poslovanja, strategij in načrtov. Zlasti v primeru ko izjave vsebujejo besedi " pričakovati ", " predvidevati " in druge podobne izraze, ter izjave glede ciljev upravljanja, pričakovanih ali načrtovanih rezultatov, trendov v rezultatih poslovanja ali dobičkov. Tovrstne izjave temeljijo na številnih predpostavkah, ki se lahko izkažejo za netočne, saj so odvisne od različnih dejavnikom, vključno s spremembami v predpisih ali tehnologijah, valutnih nihanjih in nihanjih obrestnih mer, ter številnih gospodarskih in poslovnih pogojev. Vsa naša letna poročila in drugi dokumenti so vloženi pri Autorité des Marchés Financiers, ter vsebujejo vse podrobnosti v zvezi s predpostavkami in tveganji.

Skupina ne prevzema nikakršnih obveznosti do javne posodobitve napovedanih izjav, bodisi kot rezultat novih informacij, prihodnjih dogodkov ali česa drugega. Nadaljnje informacije o dejavnikih, ki bi lahko vplivale na finančne rezultate družbe, so na voljo v dokumentih, ki so bili vloženi pri Autorité des Marchés Financiers.

Spletno ravnanje

Prepovedano je kakršno koli omejevanje ali oviranje drugih oseb do uporabe ali uživanja v spletni strani. Soglašate, da boste spletno stran uporabljali samo za zakonite namene in v skladu s to prepovedjo. Prav tako tudi soglašate, da na spletni strani ne boste objavljali ali posredovali nezakonitih, škodljivih, grozilnih, žaljivih, nadlegovalnih, obrekljivih, vulgarnih, odvratnih, spolno eksplicitnih, sovražnih, rasnih, etičnih ali drugih spornih gradiv. Vključno, a ne omejeno samo na to,  z gradivom, ki spodbuja izvajanje kaznivih dejanj, povečuje civilno odgovornost ali kako drugače krši lokalno, državno, nacionalno ali mednarodno pravo.

Prekinitev uporabe

Ipsos lahko brez predhodnega obvestila omeji ali prekine vaš dostop do celotne spletne strani ali posameznega dela spletne strani. To lahko naredi na podlagi kakršnega koli dejanja, za katerega meni (po lastni presoji), da je kršil katerokoli veljavno zakonodajo, pogoje uporabe ali je bil škodljiv za interese drugega uporabnika, tretjo osebo, trgovca, sponzorja/podpornika, dajalca licence, ponudnika storitev ali spletno stran.

Odstopna izjava in odpoved

Neizpolnjevanje ali uveljavljanje pravic in določb Ipsos-a v teh pogojih uporabe, ne pomeni odpovedi takšnih pravic ali določb. V primeru, da kateri del ali določba ni izvršljiva, se lahko, za zagotavljanje pravne veljavnosti in izvršljivosti pogojev uporabe, ta del ali določba spremeni. Odstop ali odpoved ne smeta vplivati na pravice in določbe.

Pravo

Pogoji uporabe in kakršnikoli spori ali pritožbe, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe oziroma njene vsebine (vključno z ne-pogodbenimi spori ali pritožbami) so predmet francoske zakonodaje in pristojnosti pariškega sodišča.

Kako nas kontaktirati

V primeru vprašanj, pripomb glede opisanih pogojev uporabe, vas prosimo, da nas kontaktirate ali nam pišete na: [email protected].

Ipsos

Société Anonyme (Francoska delniška družba) z upravnim odborom
Osnovni kapital: 11.334.058,75 EUR
Družba je uvrščena v pariški register trgovanja in gospodarstva pod naslednjo številko: 304 555 634 RCS Paris (Šifra APE 7010 Z – dejavnosti holdinga)

35 rue du Val de Marne

75013 Paris
Francija
(+33) 1 41 98 90 00
 

Odgovorni založnik:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
Francija

Spletno gostovanje

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
ZDA

Tel: (+1) 888-922-7842