Zasebnost in varstvo podatkov

Ipsosova zaveza zasebnosti in varstvu podatkov

Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki jo je izdala Evropska unija in je stopila v veljavo 25. maja 2018, je nadaljnji razvojni korak pri varstvu zasebnosti posameznikov (na primer strožje omejitve glede privolitve, pravica do izbrisa, vrsta in količina osebnih podatkov, ki se lahko uporabijo, dostop do podatkov in varnost, itd.), ki presegajo tiste zaščite, ki že nekaj časa veljavo v Evropski uniji in številnih drugih državah po svetu. [...]

Prenesite Ipsosovo zavezo zasebnosti in varstvu podatkov


Ipsosova globalna politika varstva podatkov in zasebnosti

Kot del svoje družbene odgovornosti je Ipsos zavezan mednarodni skladnosti z zakoni, predpisi in pravili o varstvu podatkov. Ta politika varstva podatkov (»Politika« ali »Politika varstva podatkov«) velja za Skupino Ipsos po vsem svetu in temelji na globalno sprejetih osnovnih načelih varstva podatkov. Ta politika sprejema temeljna načela Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (»GDPR«) kot minimalni standard, ki ga morajo spoštovati Skupina Ipsos, njeni zaposleni in dobavitelji. [...]

Prenesite celoten Ipsosov globalni pravilnik o varstvu podatkov in zasebnosti