Naš sistem opozarjanja

Ipsos je zavezan k doseganju najvišjih standardov na področju kakovosti, celovitosti, preglednosti in odgovornosti.

V ta namen je bil vzpostavljen zunanji, neodvisni sistem opozarjanja, ki vsakemu zaposlenemu ali tretji osebi omogoča poročanje o etičnih vprašanjih, tveganjih in vedenju, ki lahko resno vpliva na podjetje ali so goljufive narave.

Sistem opozarjanja upravlja Expolink, ki je neodvisno podjetje iz Združenega kraljestva in je strokovnjak na tem področju, s katerim ima Ipsos podpisano pogodbo.

Sistem poročanja je za podjetje Ipsos anonimen, saj storitev poročanja zagotavlja popolno zaupnost in neodvisnost.

Če želite poročati neskladnost ali neetično ravnanje kliknite tukaj.