Innovation and Forecasting | Ipsos
Innovation

Inovacije in napovedovanje

OUR SOLUTIONS
Ocenjevanje, preverjanje in napovedovanje uspeha vaših inovacij ter optimizacija njihove privlačnosti za potrošnike.

Nudimo nabor rešitev za vaš inovacijski program, ki temeljijo na:

  • ocenjevanju in testiranju idej, trditev in vizualnih podob;
  • določanju najprimernejše pozicije za vašo blagovno znamko;
  • upravljanju vašega portfelja izdelkov;
  • raziskovanju poslovnih modelov;
  • razumevanju dejanske rasti;
  • ocenjevanju ustreznosti blagovni znamki;
  • izvedbi testiranja konceptov
  • simuliranju tržnih scenarijev;
  • oceni uspešnosti po lansiranja inovacije.

Napovedovanje je mogoče zagotoviti na katerikoli stopnji. Vse storitve so na voljo za kategorije izdelkov široke potrošnje, trajno blago ter digitalne inovacije in storitve.

Naša edinstvena filozofija inovacij omogoča vrednotenje skozi perspektivo potrošnika (relevantnost, cenovna percepcija in diferenciacija) in perspektivo konkurence (primerjava inovacije z izdelkom/znamko, ki jo potrošnik najpogosteje uporablja). Na podlagi vedenjske ekonomije vključujemo dejavnike, kot sta dojemanje dobička/izgube in sledimo odločitvenemu procesu potrošnikov.

V 40 letih delovanja smo testirali več kot 100.000 inovacij za več kot 19.000 pa smo napovedali tudi prodajo. Razpolagamo tudi z največjo bazo podatkov o ključnih metrikah, ki presega izdelke široke potrošnje. Naše izkušnje nam omogočajo natančne napovedi, z veljavnostjo v povprečju ± 9%.