Insight Cloud

Insight Cloud je orodje, ki je vedno na dosegu roke. Je inteligentna platforma, ki združuje insajte iz različnih virov in spreminja način njihovih povezav in aktivacije.

Za kaj gre?

Insight Cloud je v središču raziskovalnega planiranja in aktivacije insajtov, saj pripomore h večjemu izkoristku rezultatov raziskave in omogoča:

  • Hitrejše odločitve in spremembe na trgu;
  • Ogled znanja v okviru poslovnih vprašanj;
  • Ustvari kulturo učenja in poveže strokovnjake z različnih področji;
  • Združuje znanje z različnih področji znotraj podjetja in se s tem izogni ponavljanju istih projektov;
  • Prihrani čas in razpoložljive vire z hitrim dostopom do najpomembnejših podatkov.

Kako deluje?

Insight Cloud je vedno prilagojen potrebam podjetja. V prvi fazi se postavi in oblikuje platforma in določijo uporabniki, ki ga bodo uporabljali. Izvede se izobraževanje, kjer se predstavi način uporabe. Ipsos poskrbi za združevanje vseh kvantitativnih, kvalitativnih raziskav in sekundarnih podatkov v multi-medijske insajte v obliki zgodbe. 

Insajti z različnih projektov so povezani in postavljeni v kontekst, nato pa jih delimo s ključnimi deležniki v podjetju. Inteligenca se sintetizira in aktivira skozi delavnice in izkušnje.

Insight Cloud je lahko samostojen ali povezan z obstoječimi sistemi v podjetju.

Zakaj je naša rešitev edinstvena?

Ker vedno večja količina razpoložljivih informacij vodi v potrebo po iskanju nečesa večjega – inspiracije.  Insight Cloud nudi inspiracije in oživlja insajte skozi edinstven Ipsos-ov način kuracije.  Kuracija omogoča tehnologiji in predvsem pravim osebam ozavestiti pomen informacij in vzpostavitev ekosistem insajtov, kar naročniku in agencijam omogoča aktivacijo insajtov, vzpodbuja kreativnost, odkrivanje inovacij in zmagovalnih idej znotraj podjetja.