Public Policy Improvement | Ipsos
Public Affairs

Izboljšave javne politike

OUR SOLUTIONS
Razumevanje dojemanja ljudi, uporabnikov javnih storitev in drugih interesnih skupin.

Naše ekipe za izboljšanje javne politike oblikujejo, razvijajo in izvajajo naročnikom v vladnem in javnem sektorju ad hoc raziskave, s čimer pomagajo do sprejemanja boljših odločitev, ki so utemeljene na dokazih. Naše strokovne skupine v posameznih državah razpolagajo s poglobljenim znanjem o javnem sektorju, ki odločevalcem pomaga pri oblikovanju celotnega obsega vprašanj javne politike.

Naše delo ni le posredovanje podatkov. Le-te analiziramo, umeščamo v kontekst ter naročnikom svetujemo, kako jih lahko najbolje prevedejo v učinkovite politike, programe, komunikacijske strategije in tržne pobude.

Posvetovanja s prebivalstvom in interesnimi skupinami ter izboljšanje socialne politike: Naši strokovni ekipe imajo poglobljeno znanje in izkušnje z asistenco vladnim organom, nevladnim organizacijam ter poslovnim organizacijam pri:

  • meritvah in razvoju ključnih sporočil za zakonodajna ali regulativna vprašanja
  • načrtovanju, izvajanju in ocenjevanju javnih komunikacijskih programov
  • razvoju in ovrednotenju politik, programov in komuniciranju za uveljavljanje družbenih in vedenjskih sprememb.

Zdravje: Razvili smo strateške raziskovalne programe za vladne, neprofitne, bolnišniške, integrirane zdravstvene sisteme, nacionalne in regionalne zdravstvene zavarovalnice ter druge zdravstvene organizacije. Ponujamo celoten nabor storitev in metodologij (kvantitativnih in kvalitativnih) za skupnost in sodelovanje bolnikov.

Okolje in energija: Naše ekipe sodelujejo z vodilnimi organizacijami v javnem, zasebnem in neprofitnem sektorju. Razpolagamo z izjemnimi rezultati pri spremljanju, izvajanju in vrednotenju družbenih raziskav za razumevanje družbe in odzivanja podjetij na široko paleto okolijskih, energetskih in trajnostnih življenjskih vprašanj.

Transport: Naše delo s širokim krogom naročnikov in partnerjev, velikih in majhnih, zajema tudi vse vrste zasebnega in javnega prevoza. Tržne in družbene raziskave uporabljamo za izboljšanje razumevanja potovalnih navad, potrošniške izkušnje in odnosa do novih politik, nove in obstoječe infrastrukture ter prednostnih nalog javne porabe.

Vpogled v vedenje in spremembe: Ipsos je vodilen v poznavanju vedenja – prepoznavanju ter sistematičnem in strukturiranem razumevanju določenih vedenj in njihovih sprememb, kar je potrebno, za razvoj posegov.