Audience Measurement of Readership | Ipsos
Audience Measurement

Merjenje bralcev

OUR SOLUTIONS
Razumevanje vedenja bralcev v založniških medijih.

Založnikom pomagamo pri distribuciji časopisnih, revijalnih in spletnih vsebin, da bi razumeli velikost, sestavo in pretok bralcev med različnimi naslovi in platformami. Na teh podatkih temeljijo odločitve, kako najbolje povečati občinstvo s prepričljivo vsebino in kako promovirati določeno vsebino med zahtevnejšimi bralci. Poleg tega se podatki uporabljajo za trgovanje z zalogami oglasov med medijskimi podjetji in medijskimi agencijami, ki kupujejo v imenu tržnikov.

Ipsos uporablja vrsto metod za merjenje bralcev časopisov in revij v več kot 40 državah po vsem svetu – več kot katero koli drugo podjetje. V glavnem pridobivamo reprezentativne vzorce odraslih (z metodo iz oči v oči ali po telefonu) in jih prosimo za sodelovanje v 25-35-minutnih anketah o njihovih bralnih navadah različnih tem in platformah.

Za vsebine s premajhnim dosegom bralcev, ki bi jih bilo mogoče zajeti z nacionalnimi anketami, je Ipsos razvil edinstven pristop modeliranja, zgrajen na podlagi podatkov o nakladi, popisu prebivalstva in drugih podatkih. Tako omogočamo zanesljive ocene bralcev tudi za časopise z nižjimi nakladami.

Za zbiranje informacij o vseh bralcih določene založniške blagovne znamke (tj. vključno s tiskano, spletno in mobilno publiko) smo razvili inovativen pristop za stranko v Veliki Britaniji: ko smo z anketiranimi opravili standardne pogovore o bralnih navadah, smo jih prosili, da namestijo programsko opremo na naprave, ki jih uporabljajo za dostop do vsebin v časopisih in revijah. To nam je omogočilo, da smo ugotovili, kdaj in kako pogosto anketiranci dostopajo do spletnih strani ali programov založnikov, hkrati pa smo tudi vnaprej vedeli, katere tiskane naslove naj bi prebrali. Z razumevanjem podvajanja občinstva med platformami smo lahko projicirali bralne navade na celotno populacijo. Ta pristop je ponovno na voljo za uporabo v drugih državah.

Raziskave bralcev se še vedno izvajajo po metodi »na štiri oči«, ki temelji na verjetnosti in zagotavlja visoko kakovostne podatke, vendar pogosto z visokimi stroški. Ipsos si prizadeva znižati stroške raziskav s preizkušanjem metod spletnega zbiranja podatkov in celo spletnega rekrutiranja ter zbiranja podatkov na podlagi panelov. Poleg tega se delo z drugimi merilnimi sistemi za medije proučuje v številnih državah.