Mystery Shopping | Ipsos
Mystery Shopping

Navidezno nakupovanje

OUR SOLUTIONS
Merjenje izpolnjevanja obljub blagovnih znamk na vseh trgih, točkah dotika in potrošniških kanalih.

Navidezno nakupovanje je objektivno, nepristransko povratno informiranje izučenih kupcev (tj. navideznih kupcev) za merjenje, kako organizacije izpolnjujejo obljube blagovne znamke na trgih, stičnih točkah in kanalih – fizičnih, telefonskih in digitalnih ...

Imamo veliko izkušenj s trgovci, vključno s ponudniki luksuznih izdelkov, tehnologije in telekomunikacij, naftnimi družbami, trgovinami z izdelki vsakdanje rabe, trgovci z avtomobili, restavracijami, bankami in številnimi drugimi sektorji. Opazili smo, da je operativna doslednost pri tem ključnega pomena in da je navidezno nakupovanje najboljše raziskovalno orodje za merjenje le-te. Je zanesljivo, ponovljivo in stabilno – dejstvo, ki ga podpira industrija z dvema milijardama dolarjev, v kateri je Ipsos po velikosti največji.

Obljubljamo programe, ki zagotavljajo boljšo zasnovo, boljšo izvedbo in večji svetovni vpliv

V vaši organizaciji obravnavamo poslovna vprašanja, ki vključujejo:

  • Poslovanje: Kako prodajno osebje opravlja svoje delo glede na blagovno znamko ali poslovne standarde?
  • Raziskovanje trga/vpogled: Katerih najboljših praks se lahko naučimo od konkurence?
  • Človeški viri: Kako učinkovito sledi prodajno osebje novim programom usposabljanja?
  • Marketing/prodaja: Kako učinkovito je bilo lansiranje novega izdelka? In kako promocijska ponudba?
  • Predpisi/skladnost: Ali osebje pozna in upošteva zakonske zahteve?
  • Upravljanje dobavne verige: Kako učinkovita je strategija kanalov? Kateri partnerji promovirajo vašo blagovno znamko v primerjavi s konkurenco?

Za merjenje izpolnjevanja obljub blagovne znamke in storitev uporabljamo usposobljene kupce, da ocenijo fizične lokacije, spletna mesta, aplikacije in kontaktne centre. Ti kupci brskajo ali kupujejo izdelke in storitve ter izpolnijo vnaprej določen vprašalnik, s katerim ocenijo, v kolikšni meri te obljube držijo. Naše ekipe analizirajo zbrane podatke, jih integrirajo v druga raziskovalna dognanja, oživijo podatke s poročanjem na spletnih portalih (dashboards), z video montažami in pripovedovanjem zgodb ter dajejo naročnikom priporočila za poslovne učinke.

Pristopi navideznega nakupovanja:

  • Nakupovalna izkušnja – je naša »klasična« storitev navideznega nakupovanja, kjer so potrebne podrobne in k nalogam usmerjene ocene. Visoko usposobljeni kupci prepoznavajo vrzeli med načrtovanimi in dejanskimi izkušnjami v vseh potrošniških točkah dotika.
  • Mikro trgovine – gre za majhne, taktično nameščene oz. simulirane navidezne prodajalne, ki so odlično orodje za poročanje s hitro obdelavo podatkov za projekte s kratkim vprašalnikom.
  • Ocenjevanje izkušenj – odkrito ocenjevanje z nasveti o potrebnih izboljšavah ali doseženih rezultatih na kraju samem.

Vse naše storitve se izvajajo po več kanalih: v klasičnih trgovinah, na spletu (e-pošta, aplikacije, splet, družbeni mediji itd.) in telefonu (kontaktni centri, poslovalnice).

Sofisticirane tehnološke platforme (omogočajo zbiranje mobilnih podatkov, povratno informiranje v realnem času, najboljše poročanje in povratne informacije v videoposnetkih) so ključni del naših storitev. Enako velja za analitiko in svetovanje, vključno s programi usposabljanja in delavnicami za oblikovanje storitev.

Želite postati navidezni kupec?