Omnibus | Ipsos
Observer

Omnibus

OUR SOLUTIONS
Vodilni raziskovalni pristop v skupni rabi, ko gre za reprezentativnost, hitrost in stroškovno učinkovitost.

Ipsos kot ponudnik globalnih tržnih raziskav ponuja široko paleto Omnibus storitev, namenjenih reševanju vaših poslovnih izzivov in zadovoljevanju vaših potreb po hitri izvedbi, reprezentativnih vzorcih, geografskem pokritju in ceni. Omnibus je idealen za ciljno profiliranje, določanje velikosti trga, kalibracijo, politične javnomnenjske raziskave, več-državne projekte, multi-wave kampanjo, predhodno in naknadno ocenjevanje, alternativne presejalne teste ter za hitro odzivanje na aktualna vprašanja ali tržne dogodke. Omnibus omogoča hitre odgovore na vaša pereča vprašanja in omogoča sprejemanje odločitev na podlagi odgovorov potrošnikov in ne na ugibanjih, brez da bi ogrožal hitrost vašega preboja na trg.

Ponujamo Omnibus spletne storitve (vključno s 24-urnim izvedbenim delom), osebno anketiranje (CAPI) in telefonsko anketiranje (CATI). Poleg tega nudimo tudi ciljno usmerjene in multi-mode pristope ter mednarodne koordinacijske storitve.

Poleg zagotavljanja visokih standardov kakovosti podatkov o številnih socio-demografskih kriterijih, lahko ponudimo že pred pripravljene zapise podatkov ali pa vam omogočimo dostop do našega celotnega portala za naročnike - Client Portal.

  • Velika globalna pokritost, hitrost in visokokakovostni standardi, ki temeljijo na inovativnih rešitvah ter učinkovitih in rigoroznih procesih . Za zagotavljanje hitrega, robustnega in najbolj zanesljivega reprezentativnega vzorčenja uporablja Ipsos zmogljiva orodja in digitalne rešitve (programsko vzorčenje, našo edinstveno digitalno platformo za osebno anketiranje - iField, zmogljivosti device agnostic / mobile-first). To omogoča dosleden pristop v več kot 70 državah.
  • Reprezentativni in zanesljivi vzorec . Ponujamo nacionalni in regionalni reprezentativni vzorec 1.000 ali 2.000 odraslih (odvisno od države in načina zbiranja podatkov). Zbiramo obsežne osnovne informacije o anketirancu in gospodinjstvu; zbiranje zajema vse, od standardne demografije do področij, kot je uporaba interneta. Vse te informacije so na voljo, bodisi za ciljanje vaših vprašanj na določene anketirance ali za profiliranje vaših rezultatov.

Celotna paleta omnibus rešitev:

  • Spletni omnibus ponuja odličen kompromis med hitrostjo, ceno in reprezentativnostjo vzorcev.
  • Osebno anketiranje - CAPI ponuja najbolj reprezentativen vzorec populacije. Vse ankete izvajajo Ipsosovi anketarji na domu.
  • Telefonsko anketiranje - CATI ponuja najhitrejši offline pristop.