Data Science for Audience Measurement | Ipsos
Audience Measurement

Podatkovna znanost za merjenje občinstva

OUR SOLUTIONS
Izboljšanje raziskovalnih podatkov s statističnimi tehnikami.

Ključne storitve, ki se ponujajo v prostoru za merjenje občinstva, vključujejo pripisovanje podatkov (dopolnjevanje vrzeli v naborih podatkov), integracijo podatkov (združevanje več naborov podatkov), modeliranje občinstva, napredno obdelavo podatkov in prilagojeno analitiko.

Anketiranci vse bolj neradi v celoti odgovarjajo na dolge vprašalnike. Vendar pritisk na zbiranje podatkov ostaja. Eden od načinov za reševanje tega problema je opravljanje več krajših raziskav, od katerih je vsaka namenjena zbiranju določenih informacij, ki so edinstvene za posamezno anketo, ter informacij, ki so zahtevane v vseh anketah. Edinstvene podatke, zbrane v posameznih anketah, lahko nato »pripišemo« tudi anketirancem, ki jim ta vprašanja niso bila postavljena (lahko so jim bila postavljena splošna vprašanja – npr. demografska, kjer živijo).

Do integracije podatkov (ali združevanja podatkov) pride, ko združimo dve ali več ločenih študij in ponovno uporabimo splošne podatke, zbrane v vseh anketah, kot način za usklajevanje udeležencev med seboj: v eni študiji lahko zbiramo podatke o bralcih in v drugi o spletnih dejavnostih, nato pa spletne podatke prenesemo od udeleženca ene študije do ustreznega udeleženca druge (ujemanje v spolu, starosti, regiji itd.). Tako osebi dejansko ne bo treba odgovarjati na vsa vprašanja o podrobnem vedenju na spletu.

Modeliranje občinstva uporabljamo v primerih, ko podatkov, pridobljenih z anketo, ne moremo uporabiti ločeno. Na primer, bralce lahko v časopisih z nizko naklado modeliramo ob uporabi kombinacije podatkov o nakladi, popisnih podatkov in informacij o samem imenu publikacije. Gledanje televizije v gospodinjstvu je mogoče modelirati z uporabo podrobnih podatkov, zajetih iz njihovega televizijskega sprejemnika ali internetnega usmerjevalnika (ne glede na to ali je televizija vklopljena ali izklopljena, ali je nastavljen kanal itd.) in drugih informacij o sestavi gospodinjstva.