Customer Experience | Ipsos
Customer Experience

Potrošniška izkušnja

OUR SOLUTIONS
Zagotavljanje donosnosti naložb v potrošniško izkušnjo.

Potrošniška izkušnja (CX) je vsota vseh interakcij, ki jih ima potrošnik (končni ali B2B potrošnik) z organizacijo, vključno z njegovo skupno izkušnjo z blagovno znamko. Gre za zaznave in izkušnje – pretekle ali sedanje izkušnje in namere v prihodnje; čustvene in funkcionalne zaznave – preko vseh stičnih točk (touchpoints) nakupnega procesa in kanalov. Dokazi kažejo, da podjetja, ki snujejo svojo potrošniško izkušnjo, žanjejo finančne uspehe. CX predstavlja novo bojišče in je na vrhu prioritet vsakega izvršnega menedžerja, vendar se zavedamo, da imajo organizacije še vedno veliko dela na področju CX in je njihovo pravilno izvajanje zahtevno.

Našim naročnikom pomagamo premagovati te izzive z zagotavljanjem informacij o potrošniški izkušnji, ki vodi do dobičkonosne rasti. Organizacijam pomagamo obdržati kupce in ponovno pridobiti tiste, ki omahujejo, povečati delež porabe, povečati zagovorništvo blagovnih znamk in operativno učinkovitost – zagotoviti »Donosnost naložb v potrošniške izkušnje (ROCXI)«.

Return on Customer Experience Investment (ROCXI)Organizacijam pomagamo na vseh stopnjah procesa merjenja in upravljanja potrošniške izkušnje.

CX measurement and management process