Rruga drejt blerjes

Të kuptojmë dinamikat e përfshira përgjatë udhëtimit të njerëzve, në mënyrë që të optimizojmë strategjinë e pikave të prekjes së markës: çfarë media për çfarë funksioni dhe kur.

Për çfarë?

Ne zbulojmë rrugën e vendimit të blerjes të konsumatorëve me theks të veçantë në emocionet e tyre, sjelljet dhe dhe çfarë i shkakton ato.

Si funksionon?

Në intervista të gjata 2 orëshe, ne rigjurmojmë udhëtimin e konsumatorit individual të çdo respondenti.

Të gjitha fazat janë hulumtuar në detaje gjatë intervistave: funksioni? influencat? Çështje të mundshme? Performancë marke? Mundësi marke? Për çdo intervistë ne hartë udhëtimi të detajuar.

Këto harta individuale pastaj analizohen dhe sintetizohen për të prodhuar një vendim me hartë rruge që ilustron gjetjet kryesore të këtij studimi dhe mund të ndahet lehtësisht.

Pse zgjedhja jonë është unike?

Qasja jonë e intervistës nëpërmjet lojrave na çon në angazhim më të madh të respondentëve dhe si përfundim në të dhëna më të pasura dhe më të detajuara.