Nato Crna Gora

Ipsos Strategic Marketing je u periodu od 13. do 16. jula sproveo istraživanje o EU i NATO integracijama, na reprezentativnom uzorku punoljetnih građana Crne Gore, za potrebe televizije Vijesti.

Ovom prilikom objavljujemo segment koji se odnosi na stavove građani Crne Gore o NATO integracijama.

Skinite sa našeg sajta prezentaciju ili je pogledajte na Slideshare-u.