Naučni centar

Naučna dostignuća i podaci nam omogućavaju da našim klijentima damo bolju podršku u svijetu koji se stalno mijenja. Ipsos naučni centar ima izuzetan tim koji kombinuje statistiku i informatiku, koristi postojeće i nove podatke na inovativne načine, i poboljšava uvide i djelovanje donosioca odluka.

Zašto?

Novi i bolji uvidi

Iako je Ipsos naučni centar svjetski poznat po svojim inovacijama, naš cilj nije samo inovacija radi inovacije, već donošenje novih i boljih uvida donosiocima odluka. Znanje o tome šta može, a šta ne može da se postigne sa kojim vrstama podataka i kako izvući uvide iz njih pomoću tradicionalnih i najsavremenijih metoda istraživanja, obezbjeđuje opsežne informacije u koje donosioci odluka mogu da se pouzdaju i na osnovu njih razvijaju taktičke i strategijske planove.

Kako?

Korišćenje inovativne analitike, jedne od najboljih u svijetu

Ipsos naučni centar uključuje i Global Modelling Unit koja je inkubator za nova rješenja koja razvija njihov tim za istraživanja, namijenjena za rješavanje složenih problema sa kojima se klijenti sreću.

Stručnjak za tradicionalnu statističku analizu i Data Science methods

  • Machine Learning, Data Mining & Pattern Recognition
    Ipsos naučni centar developed a Best in Class predictive analytic Bayes Net framework koji je predstavljen na konferencijama sa preko 3000 modela isporučenih klijentima u svijetu tokom 2015.
  • Computational Modelling and Simulation
    Ipsos naučni centar uspješno vrši velike Micro-simulation i Agent Based Models u automobilskom, tehnološkom i zdravstenom sektoru.
  • Širenje u New Data Domains: Behavioural, Passive and Big Data Analysis

Ipsos naučni centar uspješno koristi baze podataka čija veličina i kompleksnost onemogućavaju upotrebu tradicionalnih metoda, uključujući one sa nekoliko milijardi unosa.