Zajednice

Zajednice (Communities) brendovima omogućavaju saradljiva okruženja da bi komunicirali sa ljudima u realnom vremenu. Oni vam pomažu u izgradnji uvida, uvođenju inovacija i dobijanju uticaja pristupom publici željnoj da pruži informacije koji će imati uticaja.

Zašto?

Naš pristup zasnovan na angažovanju podstiče prijatno okruženje u kome članovi zajednice govore iskreno i otvoreno, vodeći do dubinskog razumijevanja potrošača i otkrivanja uvida.

Naše zajednice mogu da se koriste za:

 • Osnovno razumijevanje
 • Zajedničko stvaranje i formiranje ideja
 • Put ka kupovini
 • Testiranje proizvoda
 • Trend Analizu
 • Neispunjena očekivanja potrošača

Kako?

Ipsos Communities su device-agnostic naša platforma koja koristi najnoviju online tehnologiju. Koristeći opsežan skup kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih alata, njihov obim može da se prilagodi tako da zadovolji vaše specifične ciljeve istraživanja.

Zašto je naše rješenje jedinstveno?

Integracija je u središtu našeg pristupa, kako u okviru Ipsosa, tako i u partnerstvu sa organizacijama naših klijenata.

 • Stručnost u istraživanjima: Naš pristup povezuje istraživanja u zajednici sa širim vertikalama, okvirima i metodologijama kako bi osigurala vezu između više izvora podataka i zainteresovanih strana.
 • Pristup zasnovan na angažmanu (Engagement Approach): Vjerujemo da je uspješna zajednica zasnovana na integrisanju društvenih i principa angažmana sa dokazanim tehnikama istraživanja, kako bi se stvorio jasan prijedlog ponude za ispitanike i klijente.
 • Inovativna Platforma: Naša Community platforma kombinuje najbolje u istraživačkim alatima i funkcijama sa interfejsom dizajniranim za optimalno angažovanje
 • Fleksibilna rješenja: Klijenti mogu da biraju između više rješenja zasnovanih na obimu i poslovnim ciljevima, od ad-hoc do dugoročnih studija i kreativno da primijene rezultate istraživanja.
 • Brzina i jednostavnost: Mi djelujemo kao produžetak tima našeg klijenta i ponosni smo što smo pravi partneri i pouzdani savjetnici, pružajući kompletne usluge - “ključ u ruke” i rješenja brzo i jednostavno.