Covid-19 Konusunda Global Kamuoyu Kendinden Çok Diğer Kişilere Endişeleniyor

Çoğunluk bu pandeminin kendilerini aile ve arkadaşlarına daha çok yakınlaştıracağına inanıyor.

Karantina uygulamaları ve eve kapanmaların milyonlarca insanı izole hale getirdiği şu günlerde dünya genelinde insanların çoğunluğu Koronavirüs nedeni ile kırılgan ve zayıf durumda olanlarla ilgili daha çok endişeleniyor.

Ipsos olarak araştırma yaptığımız 15 ülkeden 13'ünde kamuoyunun çoğunluğu hislerini, "zayıf ve kırılgan olanlarla ilgili endişe duyuyoruz" şeklinde ifade ediyor. Brezilya (%70), İspanya ve İngiltere (%66), Meksika (%61) ve Kanada, Fransa ve İtalya (%60) diğerleri için endişelerini en çok ileten ülkeler arasında yer alıyor.Japonya (%23) ve Çin (%30) ise diğerleri için en az endişelenen ülkeler olarak görülüyor.

Nispeten daha az insan kendi sağlığı konusunda tedirgin olduğunu belirtiyor. Tedirgin olunabilecek 10 senaryo listelendiğinde kendi sağlıkları ortalarda yer alıyor.

 

Are you concerned for those who are vulnerable or weak amid covid-19? | Ipsos

Are you anxious about your health amid covid-19 | Ipsos

Bulgular gösteriyor ki sosyal mesafe önlemleri nedeni ile fiziken uzak olsak da bu krizin bizi daha da yakınlaştıracağını gösteren işaretler var.

Araştırmamıza katılan bireylerin yarısı (%53) pandeminin kendilerini aile ve arkadaşlarına daha da yakınlaştıracağına inanıyor. Bu duygun en çok Asya ülkelerinde yoğunlukla görülüyor (Hindistan (%72), (Vietnam (%70) ve Çin (%67). Japonya (%19), Güney Kore (%32) ve Almanya (%41) ise buna en az katılan ülkeler olarak görülüyor.

Do you think you will become closer to family and friends as a result of covid-19 | Ipsos

Bu kriz döneminde birçoğumuzun yalnız kalınan zamanı iyi bir şekilde kullanma eğiliminde olduğu görülüyor. Araştırma yaptığımız her beş bireyden ikisi (%44) bu salgının sonunda yeni bir şey öğreneceğine ihtimal veriyor. Bu duygu Vietnam (%75), Hindistan (%74), Meksika (%64), Çin (%63) ve Brezilya'da (%60) en yüksek görülürken Almanya (%42), Güney Kore (%33), İspanya (%32) ve İngiltere (%31) bu duyguyu en az hisseden ülkeler olarak görülüyor.

Global kamuoyunun hemen hemen yarısı bardağın dolu tarafına bakıyor ve evdeyken sahip olunan boş zamanı kişisel gelişime ayırma eğiliminde olduğunu belirtiyor.

Do you think you will learn a new skill as a result of covid-19 | Ipsos

Araştırma 26-30 Mart 2020 tarihleri arasında Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 18-74 yaşları arasında, Avustralya, Brezilya, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Hindistan, Japonya, Rusya, Güney Kore, Vietnam ve İngiltere’de ise 16-74 yaşları arasında toplam 28,000 birey ile Ipsos Global Advisor online araştırma platformu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Uygun olan yerlerde 3. dönem sonuçlarından izleme verileri de araştırmaya dahil edilmiştir.