Sorumluluk almak

Ipsos’un Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) yaklaşımı; Sosyal, Toplumsal ve Çevresel olmak üzere her zaman üç ana unsuru kapsamıştır. Bu bilgi, bize sadece dünya genelinde performansımızı kıyaslamak üzere içgörü vermekle kalmıyor, aynı zamanda gelişmemiz konusunda da temeli oluşturuyor .

Ipsos’un faaliyet gösterdiği her yerde KSS taahhüdü | Ipsos Vakfı
Politik Çevre | Çalışan Gönüllülüğü

Ipsos’un faaliyet gösterdiği her yerde KSS taahhüdü

Ipsos_logo-united-nations-global-compact

Ipsos, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)’ne üye olan dünyadaki ilk araştırma şirketidir.

Grup, insan hakları, istihdam, çevre ve yolsuzlukla müzadele konularını içeren on evrensel ilkeye saygı göstermektedir ve bu nedenle 2008’den bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi üyesidir. KSS politikası yönetim araçları,  “Ipsos Green Book” Ipsos Mesleki Davranış İlkelerini ve bilgi uçurma prosedürü ile tamamlanmış olan “Prosedürler ve Politikalar Kitabı”nı içermektedir.

Program 2008 yılında 3 ana ilkeyi kapsayacak şekilde oluşturuldu:

 • Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 İlkesine bağlı kalmak;
 • Çevre ayak izimizi azaltmak;
 • Dünya genelinde imkanı olmayan çocukları ve gençleri eğitmek amacıyla Ipsos Vakfı’nı kurarak sosyal etkimizi artırmak.

Ipsos-Green-BookIpsos Mesleki Davranış İlkeleri

Ipsos Green Book’u indirin


Ipsos Vakfı

Ipsos-taking-responsibility-foundation

Ipsos, kurmuş olduğu Vakıf aracılığıyla, insanların eğitime erişimi konusuna odaklanmıştır. 2014 yılında Grup, bulunduğu bölgelerde sosyal etki yaratmak için, yarım milyon avroluk bir bağış ile Ipsos Vakfı’nı kurdu. Vakfın misyonu, dünya genelinde imkanı olmayan çocuklar ve gençler için eğitim programları gerçekleştirmektir.

Ipsos Vakfı, hali hazırda, kendisini temel olarak okulların yeniden inşasına; sağlık, sosyal ve ekonomik konularda zorluklarla karşı karşıya kalan çocuklara ve ailelere destek olmaya adamış 10 adet kar amacı gütmeyen kuruluşa destek vermektedir.


Politik Çevre

Ipsos-tatking-responsibility-political-environment

Uluslararası bir şirket olarak, Ipsos’un büyüme stratejisi; işletme faaliyetlerinin ekolojik ve çevresel etkilerini göz önünde bulundurur.

Ipsos,  çalışanlarını; atık tasarrufu, enerji tüketimi ve karbon ayak izimizin azaltılması konusundaki uygulamalara karşı duyarlı hale getirmek için bir çok ülkede çevresel politikalar belirlemektedir.

Ipsos CSR 2016


Çalışan Gönüllülüğü

Ipsos-taking-responsibility-employee-volunteering

Çevresel etkimizi azaltmaya ve yerel topluluklara katkı sağlamaya odaklanarak, bölgedeki çevresel sorumluluk duygusunu artırmak ve kurum içi ve dışı faaliyetlerimizi yönetmek amacıyla her bir ana bölgede gönüllü çalışanlardan oluşan komitelerimiz bulunmaktadır.

Dünya genelinde sosyal farkındalık faaliyetleri: faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin 51 tanesi 2015 yılında çeşitli yardımlaşma* faaliyetlerinde bulundular.

*Kaynak: Ipsos’un faaliyetlerinin %92’sini temsil eden 73 ülkede online yıllık yönetici anketi, “Sorumluluk Alma” çalışması

Ipsos’un Türkiye’deki Sosyal Sorumluluk Çabaları

Ipsos Türkiye’deki çalışanlar her yıl mutlaka bir sosyal sorumluluk projesine katılarak gönüllü yardımlaşma faaliyetlerinde bulunuyorlar.

005.1-course

2016 yılında gönüllü çalışanlar Steptember Projesi’ne katılarak; Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı için Eylül ayı boyunca her gün 10.000 adım atarak Cerebral Palsy’li çocuklara destek oldu.

2015 yılında Büyük İstanbul Maratonu’na katılan Ipsos Türkiye gönüllü çalışanları AÇEV’in Baba Destek Projesi’ne destek oldu.

Ipsos Burs Fonu

Türk Egitim VakfiKadına şiddeti engellemenin bir yolu da eğitimli kadınlar yetiştirmek ve bu konuda Ipsos Türkiye’nin hassasiyeti devam ediyor. Ipsos Türkiye, Türk Eğitim Vakfı bünyesinde açtığı Ipsos Burs Fonu ile üniversitede okuyan kız çocuklarına yurt desteği vermektedir. Ipsos çalışanları da gönüllü olarak bu fona dönem dönem destek oluyor.

Araştırmada Yenilikler Konferansı Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek Vermeye Devam Ediyor

Arastirmada YeniliklerIpsos, araştırma sektörünün büyümesi, gelişmesi, yenilikleri yakalayabilmesi ve bu sayede tüm sektörlerin rekabet edebilir hale gelmesini sağlama amacıyla platformlar oluşturmaya öncülük ediyor.

Ipsos, bu amaçla 2009 yılından bu yana her yıl düzenlediği Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda, alanında saygın uzmanların en yeni bilgilerini ülkemizdeki pazarlama ve araştırma sektörünün hizmetine sunuyor. Bu tür bilgi paylaşımı, araştırma sektöründe büyüyerek lider konuma ulaşan Ipsos için bir çeşit kurumsal sosyal sorumluluktur.

Ipsos, Araştırmada Yenilikler Konferanslarına katılım şartlarını sosyal sorumluluk projeleri ile birleştirmiştir. 

 • 2009 konferansına katılım Sokak Çocukları Rehabilitasyon Derneği’ne bağışla gerçekleştirilmiştir. Toplanan bağışlarla sokak çocuklarının eğitim gördüğü İstanbul – Kartal’daki yatılı okulun bütün sınıflarına projeksiyon ve laptop temin edilmiştir.
 • 2010 yılı konferansı için Milliyet Gazetesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ortak projesi olan Baba Beni Okula Gönder kampanyasına destek verilmiş, 55 kız öğrencinin eğitim masrafları karşılanmıştır.
 • 2011-2012 ve 2013 yıllarındaki konferanslar için Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na bağış yapılması şartı konulmuş ve şu projeler hayata geçmiştir
  • 2011 – TEGV bünyesinde İstanbul ve Bursa’da yer alan toplam 3 öğrenim birimine bilgisayar laboratuvarları kuruldu
  • 2012 – TEGV Van Çatak’ta bulunan ve deprem nedeniyle zarar gören öğrenim birimi yeniden hayata geçirildi
  • 2013 – TEGV Ateşböceği Gezici Öğrenim Biriminin 1 yıl boyunca Türkiye’yi dolaşması ve yaklaşık 6000 çocuğa eğitim desteği vermesi sağlandı.
 • 4 Haziran 2015 konferansı ile kadına şiddete karşı mücadele konusunda Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na destek sağlandı. Konferansa katılmak için gerçekleştirilen bağışlarla Mor Çatı Dayanışma Merkezi yenilendi ve Mor Çatı Kadın Sığınağı’na destek olundu.
 • 2 Haziran 2016’da gerçekleştirilen Araştırmada Yenilikler Konferansı’na katılım Barış için Müzik Vakfı’na bağışla gerçekleştirildi. Toplanan bağışlarla çocuklara karşılıksız müzik eğitimi olanağı sağlayan Barış İçin Müzik Vakfı’nda 100 çocuktan oluşan yeni bir orkestra kuruldu.
 • 24 Mayıs 2017’de düzenlenen konferansa katılım UNICEF Türkiye Milli Komitesi’ne yapılan bağışla gerçekleştirildi. Toplanan bağışlarla UNICEF’in “Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi” Programına destek olundu. Konferansa katılmak için yapılan bağışlarla toplam 1191 tarım işçisi çocuğun hayatına dokunuldu.
 • 9 Mayıs 2018’de düzenlenen konferansa katılmak için yapılan bağışlarla Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Şırnak-Cizre’de bulunan Öğrenim Biriminin taşınması ve yeni yerinde çocuklara eğitim desteği vermesi sağlandı ve buna ek olarak Siirt-Pervari’de yer alan öğrenim birimine bilgisayar laboratuvarı kuruldu.
 • 4 Haziran 2019'da düzenlenen konferansın katılım ücretlerinin tamamı Balatlı çocukların eğitimine destek oldu. Konferansa katılım Bütün Çocuklar Bizim Derneği’ne yapılacak bağışla gerçekleştirildi. Toplanan bağışlarla, İstanbul Balat’ta yer alan Kırımlı Aslanbey İlkokulu’nda bir Maker Lab kuruldu ve imkanı olmayan çocukların yaz okuluna katılımları sağlandı.
 • 4 Haziran 2020 konferansına katılım Bütün Çocuklar Bizim Derneği’ne bağışla yapıldı. Her bir bağış İstanbul’da Covid-19 servis ve acillerinde çalışmakta olan hemşire ve personelin çocuklarına bir defalık eğitim burs oldu.
 • 8 ve 9 Haziran 2021'de gerçekleştirilen konferansa katılım Anadolu Güneşi Derneği’ne yapılan bağışla gerçekleştirildi. Toplanan bağışlarla Aydın Sarıçam İlkokulu’nda bir Yaşam Becerileri Atölyesi kuruldu.

Ipsos, Sosyal Sorumluluk

Sahibi Bir Grup

Ipsos Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporunu Buradan İndirebilirsiniz.