Yasal hususlar

Kullanım Şartlarının Kabulü

Bu sitenin (www.ipsos.com) kullanımı, sizinle Ipsos SA (“Ipsos”) ve bağlı kuruluşları/alt kuruluşları arasında yasal bir anlaşma teşkil eden belirli Kullanım Şartlarına tabidir. Bu siteyi kullanarak Kullanım Şartlarını ve Sitenin yönetimini ilgilendiren tüm geçerli yasa ve düzenlemeleri okuduğunuzu, anladığınızı ve bunların bağlayıcılığı altına girdiğinizi kabul etmiş olursunuz. Lütfen bu Siteyi görüntülemeden önce Kullanım Şartlarını gözden geçiriniz. Eğer bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen bu Siteyi kullanmayınız.

Bu Kullanım Şartlarında zaman zaman değişiklikler yapabiliriz. Yaptığımız takdirde değişiklikleri Sitede yayınlayacağız. Bu Kullanım Şartlarında bir değişiklik olup olmadığını öğrenmek için Siteyi düzenli olarak kontrol etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Bu web sayfasının üst kısmında yer alan tarih, bu Kullanım Şartlarının en son ne zaman güncellendiğini göstermektedir. Bu Kullanım Şartlarında yapılan değişiklikler, değişiklikleri Sitede yayınladığımız tarihten üç gün sonra yürürlüğe girecek ve o günden itibaren sizinle bizim aramızdaki, Siteyi kullanımınıza yönelik ilişkiyi yönetecektir. Kullanım Şartlarında yapılan düzenlemeleri onaylamıyorsanız, düzenlemelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Siteyi kullanmaya devam etmemelisiniz.

Ipsos Grubunun üye şirketleri kendi yasal varlıklarına ve tüzel kişiliklerine sahiptir, ancak bu Sitede Ipsos, grup ve biz terimleri kimi zaman tüm Ipsos grubu şirketlerini tanımlamak için ya da Grubun belirli bir şirketini tanımlamaya gerek olmadığında kullanılmaktadır.

Belgeleri Kullanma İzni

Bu web sitesinde yer alan anketler kamuya aittir ve bu yüzden, çalışmayı gerçekleştiren uygun Ipsos kuruluşuna atıfta bulunularak tamamen veya kısmen kullanılabilir. Mümkün ve uygun olduğu takdirde, markalar ve kuruluşlar anketin yayınlanma tarihini, sponsorunu, metodolojisini ve sonuçların alınabileceği Ipsos web sitesi linkini belirtmelidir. Ipsos herhangi bir üçüncü şahsın bulguları kullanımından veya yorumlamasından sorumlu olmayacaktır; ancak, söz konusu kullanımın ve yorumlamanın uygunsuz, yanlış, küçük düşürücü, hatalı ya da ticari amaçlarla çoğaltılmış olduğu anlaşılırsa, Ipsos bu durumu kamu nezdinde düzeltmek için gereken yasal tedbirleri alabilir ve/veya girişimlerde bulunabilir.

Dış Siteler ve Link Verme

Site, üçüncü şahıs satıcılar veya diğer üçüncü şahıslar tarafından kullanılan veya işletilen internet sitelerine bağlantılar veya göndermeler içerebilir (“Dış Siteler”). Ipsos bu Dış Sitelerden ve bunların kullanılabilirliğinden, gizlilik politikalarından sorumlu değildir ve bu Dış Sitelerden alınan web yayınlamaları ve diğer aktarım biçimleri de dahil olmak üzere, bunların içeriğini kontrol etmez. Bu bağlantılarla ya da bu Dış Sitelerde yer alan içeriklerle ilgili bir şikâyetiniz olması durumunda site bu Dış Sitelerin yöneticisi veya Webmasterı ile iletişime geçmeniz gerekir. Ipsos, kendisine bu bağlantılar hakkında bildirimde bulunulması şartıyla Sitesinin ana sayfasında bazı üçüncü şahıs bağlantılarına izin verir ve sonrasında bu bağlantılara itiraz etmez. Ipsos, ana sayfaya yönelik bağlantılar da dahil olmak üzere herhangi bir bağlantıya verebileceği onayı tek taraflı olarak kaldırma hakkını saklı tutar. Dış Siteler size yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunulur ve bu Sitede yer alan hiçbir bağlantı ya da gönderme Dış Sitelerin onaylandığı anlamına gelmez. Ipsos, açıkça veya ima yoluyla bu Dış Sitelerden alınan herhangi bir ürün, hizmet ya da bilgiyle ilgili hiçbir temsiliyet, garanti veya koşulu üstlenmez.

Telif Hakkı ve Ticari Marka

Tüm Site içeriği, tasarımı, metinleri, grafikleri, resimleri, logoları, butonları, ikonları, ara yüzleri, ses ve video klipleri ve bunların derleme ve düzenlemeleri Ipsos’un veya onun ilgili içerik sağlayıcılarının özel mülkiyetidir ve Fransız ve uluslararası telif hakkı kanunları tarafından korunur. Sitede kullanılan tüm yazılımlar Ipsos’un veya onun ilgili yazılım tedarikçilerinin mülkiyetindedir ve bu yazılımlar Fransız ve uluslararası telif hakkı kanunları veya diğer geçerli kanunlar ve anlaşmalar tarafından korunur. Bu Sitenin kullanıcıları bu Siteye başkalarının telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden hiçbir bilgi aktaramaz/yükleyemez.

Önceden yazılı iznimizi almadan Sitelerimizin hiçbirinden kısmen veya tamamen hiçbir bilgiyi indiremez, yükleyemez, kopyalayamaz, basamaz, görüntüleyemez, gerçekleştiremez, çoğaltamaz, yeniden yayınlayamaz, lisansını alamaz, yayınlayamaz, aktaramaz veya dağıtamazsınız.

Sitede kullanılan tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari unvanlar (bir arada “Markalar”) yalnızca Ipsos’un mülkiyetindedir. Markalar Ipsos’un ürünü veya hizmeti olmayan veya müşteriler arasında kafa karışıklığı yaratabilecek ya da herhangi bir şekilde Ipsos’u küçük düşüren veya Ipsos’un itibarını zedeleyen ürün veya hizmetlerle bağlantılı olarak kullanılamaz.

Yasal Uyarı ve Sorumluluk Sınırlaması

Ipsos bu Sitede yer alan bilgilerin, materyallerin ve süreçlerin mümkün olduğunca güncel, tam ve tutarlı olmasını sağlamaya çalışsa da bu site veya bu sitede yer alan bilgiler, yazılımlar, işlevler, süreçler veya diğer içerikler hakkında hiçbir sorumluluk veya garanti üstlenmemektedir. Ipsos bu siteye erişimin kesintisiz, hatasız ve virüslerden veya diğer zararlı kodlardan arındırılmış olacağını garanti etmemektedir. Bu web sitesinde yayınlanan belgeler, bilgiler ve grafikler teknik hatalar içerebilir. Bu sitede sunulan hizmetlere yönelik hatalar veya kusurlar Ipsos üzerinde bağlayıcı olmayacaktır. Buradaki bilgiler bildirimde bulunmaksızın ve herhangi bir sebep olmadan istenilen zamanda değiştirilebilir, kaldırılabilir veya güncellenebilir. Bu sitede yayınlanan tüm materyaller ve bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlı kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Sitenin kullanımı yoluyla veya aracılığıyla erişilen, indirilen veya elde edilen tüm içerikleri kullanma kararı ve riski size aittir. Ipsos, içeriklerin indirilmesinden veya kullanılmasından kaynaklı olarak bilgisayar sisteminize gelecek zararlardan veya veri kayıplarından sorumlu olmayacaktır. Bu bilgilere güvenmenin tüm riskini kabul etmiş sayılırsınız. Bu bilgiler size, sizin ve bu bilgileri alan herkesin kullanmadan önce uygunluğuna dair kendi kararını vermesi koşuluyla sağlanmaktadır.

Bu sitede yer alan veya sunulan bilgiler, hizmetler, ürünler, yazılımlar veya materyaller garantisiz olarak, “olduğu gibi” temelinde sunulmaktadır. Kanunların izin verdiği azami kapsamda, Ipsos ticari elverişlilik, belirli bir amaca, duruma uygunluk, ihlal teşkil etmeme, bilgisayar virüsü veya başka zararlı kodlar taşımama garantileri ve ele alma, kullanma, güvenme veya ticaret uygulamaları esnasında meydana gelecek zımni teminatlar da dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu bilgi, hizmet, ürün, yazılım ve materyaller üzerindeki açık veya ima edilmiş tüm bağları ve garantileri reddeder.

Ipsos hiçbir şekilde doğrudan, dolaylı, özel, cezalandırıcı, örnek teşkil eden, kazara meydana gelen veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan veya diğer türden hasarlardan sorumlu olmayacaktır. Ipsos, onun vekilleri, hissedarları, çalışanları veya görevlileri, kendisinin veya alt kuruluşlarının bu hasarların ihtimali konusunda bilgi sahibi olması halinde dahi,  hiçbir şekilde size veya başka bir kişiye karşı bu sitedeki bilgilerin, hizmetlerin, ürünlerin, yazılımların ve materyallerin kullanılmasıyla veya kullanılamamasıyla ilişik sözleşmeden, hatadan (ihmal dahil) veya başka bir teoriden veya eylemden kaynaklanan herhangi bir kâr kaybı, iş ya da kullanım kaybı ya da kazara meydana gelen, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan hasarlardan sorumlu olmayacaktır. Bu sitenin veya bu sitede yer alan bilgilerin kullanılmasından veya bunlara güvenilmesinden kaynaklanan herhangi bir hak iddiası veya anlaşmazlık durumunda Ipsos’a veya alt kuruluşlarına karşı herhangi bir yasal işlem veya dava başlatılamayacaktır.

 Bu bilgiler herhangi bir patent, telif hakkı veya ticari hakla çelişen bilgilerin, ürünlerin, süreçlerin, ekipmanların ya da formülasyonların kullanımına yönelik tavsiyeler olarak algılanmamalıdır ve Ipsos ve onun bağlı kuruluşları bu bilgilerin kullanımının herhangi bir patent, telif hakkı veya ticari markayı ihlal etmeyeceği konusunda açık veya ima edilmiş bir onay veya garanti sunmaz. Ipsos, kendi internet sitesinde veya bağlı kuruluşlarının internet sitelerinde yer alan içeriklerin kendisinin veya doğrudan veya dolaylı olarak bağlı kuruluşlarının satışa sunduğu veya sunmadığı hisselerin veya başka tahvillerin satın alınmasına veya teşvik edilmesine yönelik bilgiler içerdiğini öne sürmeye çalışan yorumlamaları kategorik olarak reddeder.

Aynı zamanda sitenin işletiminin, sitenin ve diğer üçüncü şahıs ekipmanlarının ve hizmetlerinin düzgün ve etkili işleyişine bağlı olduğunu ve bizim bunları hiçbir şekilde güvence altına almadığımızı ve bunlardan sorumlu olmayacağımızı da kabul etmiş ve onaylamış sayılırsınız.

Tazminat

Ipsos’u, görevlilerini, müdürlerini, çalışanlarını ve vekillerini, makul avukat ücretleri ve masrafları da dahil olmak üzere sizin bu Kullanım Şartlarını veya fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere her türlü üçüncü şahıs haklarını ihlal etmenizden kaynaklanan veya doğan tüm hak iddialarından, yükümlülüklerden, zararlardan, kayıplardan veya giderlerden dolayı tazmin edeceğimizi ve bunlardan muaf tutacağınızı da kabul edersiniz.

Bilgi Toplama

Bu sitede gezindiğinizde, kullanıcı bilgilerinizden bazıları aktif olarak (isim, e-posta adresi) veya tarayıcınızın tipi, alan adınız, IP adresiniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar ve kullanıcı oturumunuzun uzunluğu gibi bilgiler, İnternet Protokol Adresi, çerezler, İnternet etiketleri ve gezinme verilerinin toplanması gibi çeşitli teknoloji ve yöntemler kullanılarak pasif olarak (aktif olarak sunmadığınız bilgiler), yalnızca internet sitesini zenginleştirmek amacıyla toplanabilir. Toplanan hiçbir bilgi, Ipsos’un Sitenin yönetilmesi ve işletilmesine yönelik programlama ve teknik yönlerle ilgilenen yüklenicileri haricinde hiçbir şekilde reklam amacıyla veya diğer amaçlarla üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Siteye ve siteden aktarım gizli olmayabilir ve bunun sonucunda başkaları tarafından görüntülenebilir veya müdahaleye maruz kalabilir. 6 Ocak 1978 tarihli bilişim ve özgürlük kanunu (loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978) ve diğer tüm geçerli Avrupa düzenlemeleri uyarınca, toplanan tüm kişisel verilere erişme, bunları düzenleme, düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz (6 Ocak 1978 tarihli kanunun 34. Maddesi). Bu hakkı kullanmak için lütfen [email protected] ile iletişime geçiniz.

Gelecekteki sonuçları etkileyebilecek tedbir niteliğindeki faktörler

Bu Sitedeki belgeler Ipsos Grubunun mali durumuna, işletim sonuçlarına, işine, stratejisine ve planlarına dair geleceğe yönelik ifadeler içerebilir. Özellikle, “bekler”, “öngörür” ve benzer ifadeler ve yönetim hedeflerine ve amaçlarına, beklenen veya hedeflenen sonuçlara veya işletim ve marj eğilimlerine yönelik ifadeler doğaları gereği geleceğe dönüktür. Bu ifadeler ileride hatalı olduğu ortaya çıkabilecek bir dizi varsayıma dayalıdır ve düzenlemelerdeki veya teknolojideki değişimler, döviz dalgalanmaları ve faiz oranı dalgalanmaları ve genel ekonomik koşullar ve iş koşulları da dahil olmak üzere bir dizi risk faktörüne tabidir. Yıllık raporumuz ve Autorité des Marchés Financiers ile doldurulan diğer belgelerimiz bu varsayımlara ve risklere dair daha fazla ayrıntı içerir.

Grup yeni bilgilerin, gelecekteki olayların veya başka durumların sonucu olsun olmasın, geleceğe yönelik ifadeleri güncelleme konusunda herhangi bir yükümlülüğe sahip değildir. Şirketin mali sonuçlarını etkileyebilecek faktörlere dair daha fazla bilgi, Autorité des Marchés Financiers ile birlikte doldurulan belgelerde sunulmuştur.

Çevrimiçi Davranış

Herhangi bir kimsenin, Ipsos’un kararına göre başka kişilerin Siteyi kullanmasını veya Siteden faydalanmasını kısıtlayacak veya engelleyecek davranışlar sergilemesi yasaktır. Siteyi yalnızca yasal amaçlarla ve bu yasaklamaya uygun olarak kullanmayı kabul edersiniz. Bir suç teşkil edecek, sivil sorumluluk doğuracak ya da herhangi bir yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası kanunu ihlal edecek davranışları teşvik eden materyaller de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, hiçbir yasadışı, zararlı, tehdit edici, istismar edici, taciz edici, zarar verici, saldırgan, ayıp, cinsel ima içeren, saygısız, nefret içerikli, ırksal, etnik veya başka bir biçimde karşı çıkılabilecek materyali Sitede yayınlamayacağınızı veya başka bir biçimde aktarmayacağınızı kabul edersiniz.

Kullanımın Sonlandırılması

Ipsos, kendi kararıyla geçerli kanunları veya bu Kullanım Şartlarını ihlal ettiğini veya herhangi bir kullanıcının, üçüncü şahsın, satıcının, sponsorun, lisans sahibinin, hizmet sağlayıcının ya da Sitenin çıkarlarına zarar vereceğini düşündüğü her türlü davranıştan ötürü bildirimde bulunmadan erişiminizi sonlandırabilir veya Sitenin tamamına veya bir kısmına erişiminizi askıya alabilir.

Feragat ve Bölünebilirlik

Ipsos’un bu Kullanım Şartlarında yer alan herhangi bir hakkı veya hükmü uygulamaması bu haktan veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Bu Kullanım Şartlarının herhangi bir kısmının veya hükmünün uygulanamaz olduğu anlaşılırsa, bu kısım veya hüküm, Kullanım Şartlarını düzenlenmiş haliyle yasal ve uygulanabilir hale getirecek şekilde düzenlenir. Kullanım Şartlarının dengesi etkilenmez.

Geçerli Kanun

Bu Kullanım Şartları ve bu Kullanım Şartlarından veya konusundan doğan veya kaynaklanan her türlü anlaşmazlık veya hak iddiası (sözleşmeyle ilgili olmayan anlaşmazlık ve iddialar da dahil) Fransız kanunlarına ve Paris mahkemelerinin gayrı münhasır yargı yetkisine tabidir.

Bizimle iletişime geçme

Bu Kullanım Şartlarına ilişkin herhangi bir yorumunuz veya sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten ya da [email protected] adresinden bize yazmaktan çekinmeyin.

Ipsos

Yönetim Kuruluna sahip Société Anonyme (Fransız limited kamu şirketi).
Hisseli sermaye: 11 334 058,75 euros
Şirket 304 555 634 RCS (Kod APE 7010 Z – Holding şirket faaliyetleri) numarasıyla Paris Ticaret ve Şirket Siciline kayıtlıdır.

35 rue du Val de Marne
75013 Paris
Fransa
(+33) 1 41 98 90 00

Sorumlu Yayıncı:

Ipsos
35 rue du Val de Marne
75013 Paris
Fransa

Şirket Ticari Unvan: Ipsos Araştırma ve Danışmanlık Hizmetleri Aş
Telefon Numaramız: 0216 587 11 11
Açık Adresimiz: Centrum İş Merk Sanayi Cad No 3 Kat 6 Aydınevler Küçükyalı İstanbul 34854
Marka adımız: Ipsos
Mersis Numaramız: 0730004849900015

Web Hosting

Acquia
53 State Street
Boston MA 02109
ABD
Tel: (+1) 888-922-7842