Halkın endişe düzeyi %79’dan 15 puan artış ile %94’e çıktı...

Türkiye’de Koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımalarını düzenli olarak takip etmek üzere; Ipsos’un düzenli olarak gerçekleştirdiği Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırmasının 3. Dönem özet sonuçları açıklandı. Buna göre kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile %94’e çıktı.

Yazar(lar)
  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications
Get in touch

Ülkenin En Önemli Sorunu Artık Koronavirüs

Ipsos’un 2010 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirdiği ve Türkiye’de kamuoyunun nabzını tuttuğu Türkiye Barometresi Araştırması’nda düzenli olarak takip edilen “Türkiye’nin En Önemli Sorunu Nedir?” Sorusu Koronavirüs ve Toplum Araştırması’nda da soruldu. Buna göre Ocak 2020’de Türkiye’nin en önemli sorunu Ekonomi olarak belirtilirken (%55); toplumun %84’ünün şu an için en önemli sorun olarak Koronavirüsü belirttiği görüldü. 

gorselkorona

Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırmasından çıkan bir diğer çarpıcı bir bulgu ise şu şekilde iletildi: 13-16 Mart 2020 tarihli araştırmada bireylerin %45’i, virüsün birkaç ay içinde sona ereceğini düşünüyordu. 26-30 Mart tarihlerine gelindiğinde ise salgının birkaç ay içinde biteceğini düşünenlerin oranı %36’ya geriledi. 6 aydan daha uzun sürede biteceğini düşünenlerin oranı ise %24’den %32’ye yükseldi. Buna bağlı olarak da halkın endişe düzeyi %79’dan 15 puan artış ile %94’e çıktı.

gorsel2korona

gorsel3korona

“Koronavirüs Kişisel Ekonomim İçin Tehlike Oluşturuyor” diyenlerin oranında ciddi bir sıçrama görülüyor.
Ipsos’un Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırmaına göre salgının kişilerin kendi ekonomilerine etkisi konusunda da tedirginlikleri artmış gözüküyor. İlk vakanın açıklanmasından bugüne gelindiğinde ekonomileri için ciddi bir tehlike oluşturuyor düşüncesinde %44’den %69’a ciddi bir sıçrama görülüyor.

gorsel4korona

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik konuyla ilgili olarak şunları iletti: 
“Sağlık boyutu başta olmak üzere sosyal ve ekonomik etkileri ile tarihe geçecek ve belki de düzeni değiştirecek bir dönem yaşıyoruz. Koronavirüs /Covid-19 salgını toplumda tutum ve davranış değişikliklerine neden olabilir, oluyor ve olacaktır. Ne kadar süreceğini henüz kestiremediğimiz bu dönemde biz Ipsos olarak güvenli yöntemler ile yapacağımız bilimsel araştırmalar ile kamuoyunun ve tüketici davranışlarının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Sağlık Bakanlığı’nın «ilk vaka görülmüştür » açıklamalarından hemen sonra iki farklı çalışma ile haftalık olarak çalışmalarımızı başlattık. Burada paylaştığımız Koronavirüs ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması’na ek olarak Hane Tüketim Panelimiz üzerinden verilerle tüketici davranışlarını da net bir şekilde gözlemlemeye ve raporlamaya devam ediyoruz.»

ARAŞTIRMA KÜNYESİ
Ipsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması ile; Türkiye’de koronavirüs vakasının ilk kez tespit edilmesini takiben vatandaşların bu konuya ilişkin farkındalık düzeylerini, endişelerini, değişen davranışlarını ortaya koymak ve hükümetin bu konudaki politika ve uygulamalarının kamuoyundaki yansımasını anlamak hedeflenmiştir. Araştırma, Online Görüşmeler (CAWI) ile 18 yaş üstü İBBS 1 düzeyinde Türkiye temsili 800 birey ile gerçekleştirilmiştir. 26-30 Mart 2020 saha tarihi ile 3. Dönem verilerini kapsayan araştırmanın istatistiki hata payı, % 95 güven aralığında ± %3’tür.

Yazar(lar)
  • Evren Doğanç Çoker Head of Communications

Toplum