Public Policy Improvement | Ipsos
Public Affairs

Kamu Politikası İyileştirmeleri

OUR SOLUTIONS
Vatandaşlar, kamu hizmeti kullanıcıları ve diğer paydaşların algılarını anlamak.

Kamu Politikası İyileştirmeleri ekibimiz, daha iyi, kanıt tabanlı kararlar almalarına yardımcı olmak için devlet ve kamu sektörü kanadındaki müşteriler için özel araştırmalar tasarlar, geliştirir ve uygular. Uzman ekibimiz, derinlemesine sektör bilgisi sayesinde birçok kamu politikası sorununda ülkelerdeki karar mercilerine yardımcı olmaktadır.


Yalnızca veri sunmanın ötesine geçiyoruz. Verileri analiz ediyor, bağlamına uygun hale getiriyor ve bu bilgileri nasıl en verimli ve etkili politikalar, programlar, iletişim stratejileri ve pazarlama girişimlerine dönüştürebilecekleri konusunda müşterilerimize danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.


Vatandaş ve Paydaş danışmanlıkları & sosyal politika iyileştirmeleri
Uzman ekiplerimiz, devlet organları, STK’lar ve kurumlara aşağıdaki konularda destek olma konusunda deneyim sahibidir: yasal veya düzenleyici konularla ilgili kilit mesajları ölçmek ve geliştirmek
kamu iletişim programları tasarlamak, uygulama ve değerlendirmek
toplumsal ve davranışsal değişimleri tetiklemek için politika, program ve iletişim çalışmaları geliştirmek ve bunları değerlendirmek.


Sağlık
Devlet organları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, hastaneler, entegre sağlık sistemleri, ulusal ve bölgesel sağlık sigortası firmaları ve diğer sağlık kuruluşları için stratejik araştırma programları geliştirdik. Çok çeşitli topluluk ve hasta katılım hizmetleri ve yöntemleri (hem kalitatif hem de kantitatif) sunuyoruz.


Çevre ve Enerji
Ekiplerimiz kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektörlerde lider kuruluşlarla çalışmaktadır. Toplumsal araştırmaların uygulanması, çok çeşitli çevresel, enerji ve sürdürülebilir yaşam sorunlarına verilen toplumsal ve iş dünyasından müdahaleleri anlamak için yaklaşımların izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda tecrübemiz bulunmaktadır.


Ulaşım
Büyük ve küçük ölçekli birçok müşteri ve iş ortağıyla yaptığımız çalışmalar tüm özel ve kamu ulaşım çeşitlerini kapsamaktadır. Seyahat davranışları, müşteri deneyimini ve yeni politikalara, yeni ve mevcut altyapıya ve kamu harcama öncelikleriyle ilgili tavırları geliştirmek için pazar araştırmalarını ve sosyal araştırmaları kullanıyoruz.


Davranışsal İçgörüler ve Değişim
Ipsos, davranışsal içgörü- tanımlama ve davranışsal içgörülere dayalı müdahaleleri geliştirmek için açıkça belirlenen davranışlar ve bunların değişimlerini sistematik ve yapısal şekilde anlama alanında öncüdür. 

 

Global iletişim bilgilerimiz: Darrell Bricker