Audience Measurement of Radio/Audio Listening | Ipsos
Audience Measurement

Radyo/Kitle Dinlemesi Ölçümü

OUR SOLUTIONS
Radyo/kayıt dinleyen kitleyi anlama.

Radyo ve/veya ses içeriği sunan medya şirketlerinin, kitlelerinin boyutu, içeriği ve ilgisinin diğer istasyonlar ve platformlar arasında nasıl olduğunu anlamalarına ve geliştirmelerine yardım ediyoruz. Bu veriler, zorlu içerikleriyle kitlelerini nasıl maksimize edilebileceği ve değerli dinleyicilerine karşı özel programların nasıl teşvik edileceği kararlarından beslenir. Buna ek olarak, veriler, pazarlamacılar adına medya şirketleri ve medya ajansları arasında reklam dökümü için kullanılır.


Ipsos, dünyada 30’dan fazla ülkede radyo dinleyicilerini ölçmek için bir dizi yöntem kullanır. Bunlara, günlük inceleme, telefonla hatırlatma çalışmaları ve pasif MediaCell Akıllı Telefon ölçme aygıtı dahildir. Her vakada bir grup insandan oluşan katılımcı örnekleminden seçilmiş ölçüm sistemine katılmalarını istiyoruz. Günlük yönteminde, insanlardan yedi günlük süre boyunca dinledikleri radyo istasyonlarının kaydını tutmaları istenir. Her on beş dakikada, dinledikleri istasyonları, kullandıkları platformu (örneğin radyo istasyonu, akıllı telefon ya da diğer bir cihaz) ve nerede olduklarını (ev, araba, iş gibi) belirtmeleri istenir. Günlükler kağıt formatında olabileceği gibi çevrimiçi formatta, isteğe göre bilgisayar, tablet ya da akıllı telefonla da hazırlanabilir.


Telefonla Hatırlatmadan Sonraki Gün yöntemi, önceki günün dinlenmesine dayalıdır, yine on beş dakikalık periyotlar içerisinde dinlenilen istasyonlar, kullanılan platformlar ve dinlenilen yer sorulur.
Altın Standardımız olan MediaCell uygulaması, kaynaktan yapılan ses yayınlarının ve/veya kısa ses kayıtlarını örnekleyerek referans veri tabanıyla eşleştiren özel bir kod yoluyla sesleri tespit eder. Her iki durumda da kaynak, zaman ve dinlenilen yer temel seviyede belirlenebilir. Bu iki veri akışının kombinasyonu bize, herhangi bir cihazdan, kulaklıkla ya da kulaklıksız, canlı ve zaman-ayarlamalı ses içeriği dinlemesinin belirlenmesine izin verir ve ayrıca bunları dakika bazlı olarak pazar gerekliliklerine raporlayabiliriz.

 

Global iletişim bilgilerimiz: Jim Ford ve Andrew Green