Communities | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - Qualitative

Topluluklar

OUR SOLUTIONS
Kalitatif ve kantitatif yöntemleri desteklerken insan kaynaklı araştırmalar gerçekleştirmek.

Ipsos Toplulukları, gerçek zamanlı olarak tüketicilerin markalarla etkileşime geçmek için işbirliği ortamları sunar. Bunlar, etki yaratacak bir girdi sağlamak için istekli olan hedef kitleye erişerek içgörü edinmenize, yenilikçiliği tetiklemenize ve etki elde etmenize yardımcı olur.
Ipsos Toplulukları, webcam görüşmeleri, canlı sohbetler, tartışma panelleri ve blogları gibi en son çevrimiçi teknolojilerini kullanarak statik, lineer araştırmaları etkileşimli ve kapsayan bir deneyime çevirir. Sağlam bir kalitatif ve kantitatif araştırma araçlarına sahip olmaları nedeniyle, bir gecede yapılan testlerden uzun süreli, tekrarlamalı bilgilere kadar, özel araştırma hedeflerinizi yerine getirmek için kapsam dahiline alınabilirler.
Benzersiz bir şekilde entegre edilen (kal+kan) çevrimiçi platform, zaman içinde nokta projelerinden yıldan yıla katılımlara kadar tüm çalışmalar için bütünleşik ve çok boyutlu öğrenme fırsatları sunar. Güçlü, tüketici kaynaklı içgörüler ve keşifler için gerçekten sosyal ve işbirliğine dayalı bir ortamı destekleyen esas motivasyona odaklanan ‘önce katılım’ yaklaşımıyla yol alıyoruz.
Entegrasyon, hem Ipsos içerisinde hem de müşterilerimizle ortaklaşa oluşturduğumuz yaklaşımımızın merkezindedir. Verimliliği artırmak ve değer sunmak için önemli uzmanlık alanlarındaki boşluğu kapatmayı taahhüt ediyoruz.

Communities offerGlobal iletişim bilgilerimiz: Menaka Gopinath