Очікування українців щодо впливу країн та міжнародних організацій на справи в світі та ставлення до США

Більшість жителів українських міст очікує позитивного впливу «євроатлантичних» країн та організацій на справи в світі в наступне десятиліття, тоді як від Росії та Ірану подібне очікує незначна частина громадян (24% та 21%)

В черговій хвилі міжнародного дослідження Global Advisor, яке проводилося Ipsos в Україні та ще 28 країнах в червні-липні цього року, окрім базових економічних та суспільно політичних питань також оцінювалося ставлення людей до вибірки з 16 держав та міжнародних організацій. Зокрема:
•    Серед країн: Канада, Німеччина, Франція, Китай, Індія, США, Росія, Ізраїль, Іран, Велика Британія, Саудівська Аравія
•    Серед міжнародних організацій: ООН, Європейський Союз, Міжнародний валютний фонд, Світовий банк

Ми запитували у респондентів, як ці країни/організації вплинуть на справи в світі у наступне десятиліття – позитивно чи негативно. 

Опитані українці схильні найбільш позитивно оцінювати європейські демократичні країни разом з Канадою: в позитивному впливі Німеччини впевнені 82%, Канади – 81%, Великої Британії – 78%, Франції – 76%. Примітно, що разом з Росією найменш позитивні очікування від Ірану – 24% та 21% відповідно.

Очікувано в цьому питанні простежується виразні розбіжності в залежності від регіону проживання: на Заході та на Півночі загалом більш позитивно ставляться до представників «євроатлантичного блоку» країн та організацій. 

Зокрема, серед країн значимо більш позитивне ставлення до Канади (87% на Заході при 81% загалом), США (по 77% на Заході і Півночі проти 65% загалом), Великої Британії (89% на Півночі проти 78% загалом). На Сході ж значимо менше людей мають позитивні очікування щодо Канади (73%), Франції (70%), та США (53%).

Серед міжнародних організацій найбільша різницями між регіонами простежується у ставлення до НАТО – від нього очікує позитивного впливу значимо більше людей на Півночі, Заході та в Києві (77%, 77% та 76% відповідно проти 68% загалом), значимо менше – на Сході та Півдні (56% та 53%). До МВФ більш позитивно ставлять на Заході (66% проти 58%), найменш позитивно – на Півдні (46%).

Серед розбіжностей в соціально-демографічних групах варто виділити те, що жінки схильні мати більш позитивні очікування щодо МВФ, ніж чоловіки – 64% проти 50%. Також про Міжнародний валютний фонд краще відгукуються більш забезпечені люди (із середнім доходом та доходом вище середнього) – 64% проти 55% серед людей з доходом нижче середнього.

В опитуванні ми також просили людей порівняти США з іншими країнами за рядом тверджень, які стосувалися економіки, прав людини, інститутів, взаємовідносин Сполучених Штатів з іншими країнами та ін. 

Перш за все, українці оцінюють економіку США вище за економіку інших країн – 76% оцінило Сполучені Штати «набагато вище середнього» чи «дещо вище середнього» за цим показником. Загалом респонденти вище оцінили США в контексті речей, що більшою мірою стосуються США самих-по-собі, як то сила економіки (76%), повага до прав громадян (63%), демократичні цінності (62%), рівень життя (62%), привабливість для інвестицій (62%). Значно менше схильні позитивно оцінювати цю країну в міжнародному контексті - найменше люди погоджувалися з тим, що США краще порівняно з іншими країнами поважає своїх сусідів та інші країни (37%). 

Варто відзначити, що загалом силу демократичних цінностей/інститутів і повагу до прав громадян/людини високо оцінила більшість людей на рівні з економічними факторами, такими як сильна економіка, привабливість для інвестицій та рівень життя.
Найбільша різниці в оцінці США серед тих, хто очікують негативного впливу США на перебіг подій у світі, та серед тих, хто вважає, що цей вплив буде позитивним, спостерігається як раз у твердженнях, що стосуються впливу на міжнародний соціально-економічний розвиток (26% проти 77% відповідно) та поваги до прав людини (20% проти 69% відповідно). 

Як і у випадку із загальною оцінкою ролі країни в наступні 10 років, США оцінили більш негативно за більшістю тверджень на Сході України. Найбільше порівняно із всією вибіркою відрізнялися погляди щодо того, що США сприяє світовій економіці (47% проти 58% серед всього населення) та міжнародному миру і співробітництву (32% проти 42%). 

Дослідження проводилося 23 червня – 1 липня 2020 року серед людей у віці 18-74 роки, які проживають в містах  з населенням від 50 тис. людей (за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей). Методом дослідження було онлайн-інтерв’ю серед учасників інтернет-панелі (із застосуванням квот за віком, статтю, регіоном, розміром населеного пункту), вибірка склала 888 респондентів.