Češi se koronaviru obávají méně než před měsícem

Za poslední měsíc došlo k poklesu obav z osobního ohrožení koronavirem i dopadů epidemie na zdroj příjmů. Pokles příjmů v uplynulém měsíci zaznamenala více než třetina domácností. Po zrušení zákazu volného pohybu osob Češi postupně rozvolnili některá opatření týkající se sociální distance, hygienická opatření nadále dodržují. Roste využívání e-shopů s donáškou domů i rozvoz jídla z restaurace.

Dotazování probíhalo od 23. do 26. dubna 2020, tedy poté, co vláda ČR vyhlásila harmonogram postupného rozvolňování mimořádných opatření, od 24. dubna také zrušila zákaz volného pohybu osob. 

Klesá pocit osobního ohrožení i obavy o zaměstnání, vyhráno ale není

V průběhu března rostl pocit ohrožení koronavirem, na konci března se cítilo osobně ohroženo 81 % populace (2. vlna výzkumu Ipsos, 27. – 29. března). Za poslední měsíc tento podíl poklesl o 13procentních bodů na současných 68 %. Nejvíce ohroženi se stále cítí lidé starší 66 let (79 %). 

Cítí se lidé osobně ohroženi koronavirem

Klesají také obavy ze ztráty zaměstnání. Koronavirus jako hrozbu pro zdroj obživy vnímá 55 % populace, před měsícem to bylo 67 %. Nejméně se dopadu epidemie na zaměstnání obávají lidé s vysokoškolským vzděláním. Více než třetina domácností (38 %) zaznamenala v uplynulém měsíci pokles příjmů.  

Nadále roste podíl lidí, kteří jsou přesvědčeni, že dostat virus pod kontrolu potrvá déle než půl roku. Zatímco v polovině března to předpokládalo pouze 15 % Čechů, nyní je o tom přesvědčena více než třetina populace (36 %).

Obavy o ekonomické dopady, šetření a plánování v krátkodobém horizontu

Kromě zdraví se lidé obávají i ekonomických dopadů současné situace. 49 % Čechů uvádí, že má větší strach z ekonomických důsledků krize než ze zdravotních důsledků. Častěji to deklarují muži a mladší lidé do 39 let. Lidé starší 66 let s tím naopak nesouhlasí.

Nejistota ohledně ekonomické situace se promítá i do spotřebitelského rozhodování. Lidé se shodují, že budou nyní muset více šetřit (souhlasí 59 %) a více přemýšlet nad většími výdaji (56 %). Zároveň potvrzují, že vše nyní plánují v krátkodobém horizontu (49 %). 

Sociální distanci rozvolňujeme, hygienická opatření ale nadále dodržujeme

Na zrušení zákazu volného pohybu osob lidé reagovali částečným rozvolňováním některých opatření. Oproti situaci na konci března výrazně poklesl podíl těch, kteří zůstávají doma a vychází jen v případě nutnosti (ze 73 % na 57 %). Lidé se také méně vyhýbají místům s vyšší koncentrací lidí (pokles ze 73 % na 68 %) a méně omezují styk se známými (pokles ze 70 % na 62 %). 

Češi však nadále dodržují stanovená hygienická opatření: nosí roušku (83 %) a ochranné rukavice (35 %), pravidelně si myjí ruce (79 %) a také používají dezinfekční prostředky (nárůst na 58 %). Častější používání dezinfekčních prostředků se odrazilo také v nákupech spotřebitelů, jedná se o kategorii s největším nárůstem frekvence nákupů (36 % populace nakupovalo dezinfekční prostředky častěji než obvykle). 

Online hraje prim

Není překvapením, že se nákupní chování v posledních týdnech více přesouvalo do online prostředí. V posledních 14 dnech využilo e-shop s donáškou domů 43 %, což je o 10procentních bodů více než před měsícem. Narostlo také využívání rozvozu jídla z restaurace (26 %, nárůst o 10procentních bodů) a sledování videokurzů například s cvičením, vařením či výukou (26 %, nárůst o 4procentní body). 

Výsledky výzkumu zveřejnila 5. května 2020 Česká tisková kancelář.

Informace o výzkumu:
Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace České republiky starší 18 let dle pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště. Celkem se ho zúčastnilo 1034 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz v termínu od 23. do 26. dubna 2020. 

Společnost