Češi v době epidemie mění své návyky

Dvě třetiny populace se obávají dopadu koronaviru na jejich zaměstnání či zdroj obživy. Lidé posilují hygienická opatření a dále omezují osobní kontakty. Kvůli omezení volného pohybu také přesouvají své aktivity do online prostředí, třetina populace využívá e-shopy častěji než v minulosti. „Na dálku“ se věnují i kulturním a vzdělávacím aktivitám. Po skončení bezpečnostních opatření se lidé nejvíce těší na chození bez roušky a setkání s přáteli a rodinou.

Roste pocit osobního ohrožení, obavy z dopadů na zaměstnanost

Česká republika je z důvodu rozšíření koronaviru již třetí týden v nouzovém stavu s řadou omezení. Lidé si uvědomují závažnost situace i dopady, které s sebou epidemie přinese. Během dvou týdnů, kdy Ipsos realizoval předchozí vlnu výzkumu (12. – 15. března 2020), došlo k mírnému nárůstu podílu lidí, kteří se osobně cítí koronavirem ohroženi (ze 73 % na současných 81 % obyvatel). Velmi ohroženo se cítí 16 % obyvatel (před dvěma týdny to bylo 11 %).

Prodlužuje se také doba, která je podle lidí potřeba, než se podaří dostat virus pod kontrolu. Zatímco v polovině března se pouze 15 % Čechů domnívalo, že virus bude pod kontrolou za více než půl roku, nyní je to čtvrtina populace. 

Dvě třetiny populace uvádí, že koronavirus představuje velkou nebo střední hrozbu pro jejich zaměstnání či zdroj obživy, třetina vnímá koronavirus jako velkou hrozbu pro své zaměstnání. Za velkou hrozbu to považují zejména lidé ve věku 40–49 let s nižším vzděláním a také lidé z menších měst s 20 až 100 tisíci obyvateli. Vyšší obavy z dopadu na zdroj obživy mají také více početné rodiny.

Posílení hygienických opatření, omezování osobních kontaktů

Kvůli preventivním opatřením musí lidé měnit své návyky. Češi výrazně posílili hygienická opatření. Nosí roušku (84 %, před vyhlášením nouzového stavu to byla pouze 3 %), používají pravidelně dezinfekční prostředky (52 %, před dvěma týdny 44 %), pravidelně si myjí ruce (82 %) a nosí ochranné rukavice (34 %).
Výrazně také omezují osobní kontakty. 73 % lidí uvedlo, že zůstává doma a vychází jen pokud je to nutné (mezi lidmi staršími 66 let je to dokonce 85 %), 73 % omezuje osobní styk se známými (před dvěma týdny to bylo pouze 30 %), stejný podíl lidí se vyhýbá místům s vyšší koncentrací lidí. Lidé dále omezují využívání hromadné dopravy – nejčastěji lidé starší 66 let a lidé z měst s více než 100 tisíci obyvateli.

a

Přesun do online prostředí

Z důvodu omezení volného pohybu lidé přesouvají velkou část aktivit do online prostředí. Během uplynulých 14 dnů využila třetina populace služeb e-shopu s donáškou domů, 16 % pak využilo dovoz jídla z restaurace (nejčastěji mladí lidé do 29 let – 26 %). Lidé se „na dálku“ věnují také kulturním a vzdělávacím aktivitám. 43 % Čechů sledovalo film, představení či koncert z domova, 
22 % se zúčastnilo video kurzu (například cvičení, vaření atd.).

Třetina populace uvádí, že nyní využívá služby e-shopů s donáškou domů více než v minulosti. V souvislosti s přesunem do online prostředí se také mění požadavky zákazníků. Zákazníci považují dopravu zdarma za samozřejmost (souhlas s výrokem uvedlo 72 %), při výběru zboží je momentálně rozhodující to, zda obchod nabízí dovoz až domů (souhlas 56 %). Nelze však říci, že by lidé upřednostňovali aktuální dostupnost výrobku před jeho cenou – pro 49 % populace je dostupnost důležitější než cena, 45 % populace s tím však nesouhlasí.

Alespoň občas nakupují lidé v e-shopech nejčastěji drobnou elektroniku, oblečení či drogerii. U trvanlivých potravin, nápojů či hotových jídel z restaurace to tak časté není. Pokud by však současná omezení trvala delší dobu, právě tyto položky by lidé zvažovali kupovat na internetu častěji než dosud.

a

Na co se lidé těší po skončení bezpečnostních opatření?

Po skončení současných bezpečnostních opatření se lidé nejvíce těší na chození venku bez roušky (72 %, zejména lidé starší 66 let), setkání s přáteli (64 %) a rodinou (60 %, zejména ženy a lidé starší 66 let). Lidem také velmi chybí procházky ve městě nebo přírodě (47 %, častěji lidé starší 66 let) a návštěvy restaurací a hospod (32 %, častěji muži a mladí lidé do 29 let). 

Informace o výzkumu:
Výzkum byl realizován na reprezentativním vzorku internetové populace České republiky starší 18 let dle pohlaví, věku, regionu a velikosti místa bydliště. Celkem se ho zúčastnilo 1033 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz v termínu od 27. do 29. března 2020. 

Předchozí vlnu výzkumu realizovaného 12. - 15. března 2020 najdete zde.

Výsledky výzkumu zveřejnila 1. dubna 2020 Česká tisková kancelář.

Společnost