Channel Sizing | Ipsos
Channel Performance

Channel Sizing

OUR SOLUTIONS
Stanovení velikosti potenciálu prodejních kanálů.

Znáte objem příležitostí v rámci svých prodejních kanálů? Rádi vám pomůžeme rozšířit vaše znalosti určením velikosti a podílu prodejního kanálu (Channel Sizing) na základě kategorie, značky, produktu či lokace. Poskytneme informace, jak nejlépe do prodejního kanálu vstoupit a jak nejlépe nastavit vaší strategii růstu a zvyšovat prodeje. 

Channel Sizing – Lokace: optimalizujeme distribuční strategii výpočtem celkového počtu prodejních míst a poskytnutím informací o prodejnách: adresa, kontaktní údaje, distribuce, profil.

Channel Sizing – Produkt: měříme velikost kanálů z hlediska kategorie, značky, objemu a hodnoty prodeje produktů a podílu na trhu v čase.

Naše řešení odpovídá na klíčové obchodní otázky, včetně:

  • Informování o strategii vstupu na trh a potenciálním růstu – Jaká je velikost příležitosti pro prodejní kanál? A jaký je podíl na kategorii, značce, produktu či distribuci u vás a vašich konkurentů? Jaké jsou základní trendy? 
  • Zajištění připravenosti distribuce na splnění vašich obchodních cílů – Máte hluboké znalosti o světě prodejen, segmentaci a podrobných profilech na úrovni lokalit?
  • Tvorba produktové strategie – Prodávají se správné produkty na správném místě a za správnou cenu? 
  • Zlepšení účinnosti vašich marketingových plánů  Je váš marketing správně cílený? Přináší vaše marketingová komunikace výsledky tak, jak by měla?

Máme značné zkušenosti s rozvíjejícími se trhy a s různými odvětvími, včetně potravinářství, nápojů a tabáku nebo tabákových alternativ.

Díky našemu globálnímu přesahu, přítomnosti na místním trhu a odborným znalostem jsme schopni poskytnout řešení, která přinášejí lepší návrh, lepší provedení a silnější vliv.

  • Lepší návrh: Řešení přizpůsobená vašim potřebám, zachycující klíčové ukazatele výkonnosti ve všech možných kategoriích (v případě tabákových výrobků například jeden kus, krabička, karton; v případě nápojů například plechovka, balení, krabice či přepravka) a tak je zajištěna vyšší přesnost a integrace s dalšími klíčovými ukazateli výkonnosti prodeje.
  • Lepší provedení: Důkladný sběr dat a kontrola kvality v každé fázi.
  • Silnější vliv: Sofistikované technologické platformy, které umožňují nejkvalitnější reporting na trhu.

Naše řešení využívají integraci dat, pokročilou analytiku či modelování a přinášejí tak poznatky, které přesahují standardy trhu. Spolu s poradenskými službami tvoří klíčovou součást naší nabídky, která pomáhá organizacím sledovat a zlepšovat efektivitu marketingu a prodeje.

Zjistěte, jak může Channel Sizing fungovat ve spojení s měřením Customer Counting, Mystery Shopping a Execution Measurement tak, abyste zlepšili výkonnost vašich prodejních kanálů.