Mystery Shopping | Ipsos
Channel Performance

Mystery Shopping

OUR SOLUTIONS
Měření realizace strategie značky a zákaznické zkušenosti.

Plníte své sliby zákazníkům a dodržujete standardy na každém kroku? Mystery Shopping měří plnění slibů značky a zákaznické zkušenosti (CX) daných zákazníků na každém trhu, kontaktním místě a v rámci všech komunikačních a prodejních kanálů. Můžete se tak ujistit, že zákaznická zkušenost poskytovaná vaší prodejní sítí přináší správné výsledky.

V rámci Mystery Shoppingu poskytujeme objektivní, nezaujatou zpětnou vazbu od vyškolených fiktivních zákazníků (mystery shopperů) a měříme, jak organizace plní sliby značky v oblasti CX na různých trzích, v různých kontaktních bodech a prodejních kanálech. Může se jednat o fyzická místa, kontaktní centra i digitální komunikační prostředky (webové stránky, aplikace, live chat atd.), které mohou být měřeny samostatně nebo jako součást vícekanálové („omnichannel“) zkušenosti.

Jako největší poskytovatel mystery shoppingu na světě nabízíme řešení od klasických mystery shoppingů až po crowd-sourcované „mikroshoppingy“ – všechny jsou ale bez výjimky robustní, seriózní a spolehlivé. Největší světové značky důvěřují právě společnosti Ipsos v oblasti Mystery Shoppingu, protože naše programy jsou lépe navržené, lépe provedené a mají silnější vliv.

Máme rozsáhlé zkušenosti z různých odvětví, včetně automobilového průmyslu, finančních služeb, potravinářství, zdravotnictví, luxusního sektoru, ropného průmyslu, veřejných služeb, maloobchodu, technologií a dopravy, cestování a volného času.

Zabýváme se obchodními otázkami, které si klade vaše organizace:

  • Provoz: řízení v souladu se standardy značky, zákaznickými zkušenostmi a právními předpisy – Jak si prodejci v první linii vedou ve srovnání s provozními standardy značky?
  • Regulace a dodržování předpisů: minimalizace rizik a zajištění bezpečnosti zaměstnanců a zákazníků – Znají a dodržují zaměstnanci zákonné předpisy? Jsou dodržovány vládní nařízení související s COVID-19?
  • Průzkum trhu: informace o konkurenci – Jaké osvědčené postupy se lze naučit od konkurence?
  • Lidské zdroje: posilování žádoucího chování – Jak efektivně se pracovníci v první linii prodeje řídí novými školicími programy?
  • Marketing a prodej: zvyšování prodeje po uvedení na trh a propagaci – Jak efektivní bylo uvedení nového produktu na trh? A co propagační nabídky?
  • Řízení dodavatelského řetězce: řízení dodržování strategie značky třetími stranami – Jak efektivní je strategie v rámci prodejního kanálu? Kteří partneři podporují značku ve srovnání s konkurencí?
  • C-suite: určení investičních priorit – Jaká je návratnost investic do strategických a taktických iniciativ?

Abychom mohli měřit plnění slibů v oblasti značky a zákaznické zkušenosti (CX), nasazujeme vyškolené fiktivní zákazníky, kteří hodnotí fyzické pobočky, kontaktní centra a digitální aktivity. Naše týmy analyzují získaná data, integrují je s dalšími poznatky z výzkumu a uvádějí informace do kontextu praxe. Sofistikované technologické platformy umožňují mobilní sběr dat, zpětnou vazbu v reálném čase, moderní reporting, zpětnou vazbu ve formě videa a jsou tak klíčovou součástí našich služeb, stejně jako integrace dat, pokročilá analýza, modelování a poradenství a tvorba a realizace školicích programů a workshopů.

Zjistěte, jak může Mystery Shopping fungovat ve spojení s měřením Channel Sizing, Customer Counting a Execution Measurement tak, abyste zlepšili výkonnost svých prodejních kanálů.

Chcete se stát Mystery Shopperem?