Customer counting | Ipsos
Channel Performance

Customer Counting

OUR SOLUTIONS
Řízení konverze prodeje, velikosti transakcí a optimalizace počtu zaměstnanců.

Jak vysoký je váš konverzní poměr? Mohl by být konverzní poměr a velikost transakcí vyšší?

Poskytujeme technologie pro počítání lidí a získávání poznatků o zákaznících, které pomáhají měřit výkonnost pobočkové sítě a přijímat správná rozhodnutí podporující růst prodeje.

Měříme návštěvnost, míru konverze, velikost transakcí, chování a pohyb zákazníků. To umožňuje management strategie prodejen a řetězců, optimalizaci využití personálu a zlepšení prodejních výsledků. 

Prostřednictvím služby Customer Counting (počítání zákazníků) měříme výkonnost všech typů fyzických míst, včetně prodejen, pracovišť, veřejných prostor, míst pro volný čas a dopravních prostředků, a to samostatně nebo jako součást komplexního „omnichannel“ prostředí.

Přesná data a poznatky o pohybu zákazníků vám pomohou pochopit a pozitivně ovlivnit chování zákazníků a zvýšit tak konverzi prodeje. Naše řešení počítání zákazníků zahrnují:

Street Count: zachycuje klíčové ukazatele, tj. pohyb lidí na ulici, směr jízdy a profily potenciálních zákazníků, včetně pohlaví a dalších parametrů, pro vyhodnocení příležitostí v dané lokaci.

Customer Count: sleduje pohyb po lokalitě a v klíčových oblastech, jako jsou: zóny, stánky, výstavky a výlohy, prostory pro čekání apod. pro vyhodnocení provozní výkonnosti, ať už z hlediska návštěvnosti, konverzního poměru, hodnoty transakcí, doby pobytu, rozložení personálu, loajality nebo dodržování předpisů (např. omezení COVID-19).

Occupancy Count: měření počtu lidí na daném místě v určitý čas (například počet zákazníků v obchodě); umožňuje měřit a řídit úroveň obsazenosti, řídit dodržování omezení a bezpečnostních předpisů na místě.

Customer Profile: získávání profilů zákazníků na základě určení pohlaví, věku, rysů obličeje a nálady, podle toho, jak se zajímají o výlohy či reklamní sdělení; umožňuje určit míru zájmu a navrhnout potřebná zlepšení.

Customer Engage: pozorování zákazníků při jejich pohybu po prodejně; pro pochopení, co zákazníci dělají oproti tomu, co říkají, že dělají – ideální základ pro úpravy designu a rozvržení prodejny. 

Zabýváme se vašimi klíčovými obchodními otázkami, včetně:

  • Získávání podkladů pro strategii umístění prodejních lokalit – Kde by se měly otevřít nové pobočky, aby se maximalizovaly příležitosti, co se týče návštěvnosti a počtu zákazníků? Které stávající prodejny by měly být uzavřeny?
  • Informace pro úpravy designu a uspořádání lokalit, služeb, merchandisingu a personálu – Kam byste měli zaměřit své úsilí, abyste zlepšili výkonnost lokace a dosáhli požadovaných obchodních výsledků, včetně zvýšení míry konverze a hodnoty transakcí?

Naši odborníci analyzují shromážděná data o pohybu lidí a integrují je s provozními, zákaznickými a finančními údaji a poznatky z výzkumu. Klíčovou součástí našich služeb jsou sofistikované technologické platformy umožňující kontrolu kvality v reálném čase, včasné výstrahy a moderní reporting, stejně jako integrace dat, pokročilá analytika a poradenské služby včetně školicích programů pro zlepšení výkonnosti prodejních kanálů.

Za využití naší globální působnosti a odborných znalostí v oboru nabízíme řešení počítání zákazníků, která přinášejí lepší design, lepší realizaci a silnější vliv po celém světě.

  • Lepší design: přesné systémy, kterým můžete důvěřovat (akreditace ISO 9001 - řízení kvality, ISO 27001 - řízení bezpečnosti informací a ISO 20252 - tržní a sociální výzkum)
  • Lepší provedení: robustní systémy sběru, validace a údržby dat
  • Silnější vliv: podpora správy účtů spolu s integrací dat a pokročilou analýzou, ve které budou vaše data využita

Zjistěte, jak může Customer Counting fungovat ve spojení s měřením Channel Sizing, Mystery Shopping a Execution Measurement tak, abyste zlepšili výkonnost svých prodejních kanálů.