Ipsos Update – Září 2018

Cestování afluentních zákazníků, digitální technologie ve zdravotní péči či mobilní aplikace jako efektivní reklamní kanál, to jsou témata aktuálního výběru výzkumů od Ipsos týmů z celého světa.

Téma afluentních klientů je dnes na pořadu dne v mnoha firmách. Afluentní klienti stále více hledají unikátní zážitky, např. trh luxusního cestovního ruchu stále roste. Výsledky Ipsos výzkumu napříč různými zeměmi představují klíčové trendy v cestování afluentních zákazníků.


V dnešní době miliony lidí používají digitální technologie k monitorování svého zdraví. Studie Ipsos přináší informace, jakým způsobem výrazný nárůst takto získaných dat proměňuje celé odvětví zdravotní péče.


Digitální technologie jsou také tématem článku, který se zabývá potenciálem mobilních aplikací jako efektivního reklamního kanálu, pomocí kterého je možno zasáhnout klíčové decision makery.


Detailní informace a další témata najdete v přiloženém dokumentu.

Společnost