Odborná střediska | Healthcare | Ipsos
Healthcare

Odborná střediska

OUR SOLUTIONS
Globální specializované týmy nabízejí odborné znalosti v klíčových oblastech důležitých pro naše klienty.

Odborná centra společnosti Ipsos v oblasti zdravotnictví podporují naše čtyři základní služby – výzkum trhu na míru, syndikované služby, přístup na trh a poradenské služby – tím, že rozšiřují naše znalosti a schopnosti v konkrétních oblastech potřeb klientů.

Naše odborná střediska vedená globálními týmy odborníků zajišťují klientům přístup k našim odborným znalostem, ať už se nacházejí kdekoli na světě.

Naše odborná centra:

Životní cyklus produktu

 • Obchodní strategie: V rané fázi vývoje aktiva je důležité porozumět klíčovým tzv. „bílým místům“ a příležitostem na trhu, které by Vás nový produkt mohl potenciálně řešit.
 • Uvedení produktu na trh: Při přípravě uvedení na trh vyvstává řada otázek. Jak ovlivní čas a pořadí uvedení na trh přijetí produktu? Kdo jsou klíčové cílové skupiny? Jaká je správná komunikační strategie?
 • Optimalizace výkonu: Po uvedení nového produktu na trh musí farmaceutické společnosti sledovat jeho přijetí a využití, stejně jako měřit účinnost komunikačních a komerčních aktivit.

Při hledání odpovědí na tyto klíčové otázky se nechte vést našimi odborníky na životní cyklus zdravotnických produktů.

Porozumění terapii

 • Onkologie: S každým novým urychleným schválením a změnou standardu péče se v oblasti onkologické léčby objevují nové mezery ve znalostech.
 • Autoimunitní onemocnění: S rostoucím počtem nových způsobů léčby, které jsou k dispozici, se možnosti autoimunitní léčby stále rozšiřují a představují nová paradigmata pro zkoumání a pochopení.
 • Virologie a vakcíny: Pandemie COVID-19 potvrdila stále přítomnou hrozbu virových onemocnění, stejně jako význam antivirotik a vakcín při jejich zvládání.
 • Respirační onemocnění: Rozšířené indikace, nové biologické terapie a kombinace zavedených terapií nadále rozšiřují možnosti léčby pacientů s běžnými respiračními onemocněními.
 • Diabetes a obezita: S rostoucími náklady na léčbu cukrovky se do centra pozornosti dostávají digitální zdravotní nástroje, které pomáhají lépe zvládat toto rozšířené onemocnění.
 • Vzácná onemocnění: Zdravotnické systémy jsou primárně nastaveny na řešení běžných onemocnění, což znamená, že často existují informační mezery ohledně diagnózy, léčby a zkušeností pacientů se vzácnými onemocněními.

Naše odborné znalosti v oblasti nemocí a reálná data Vám pomohou orientovat se v této měnící se oblasti.

Znalost trhu

 • Přístup na trh a HEOR: Pro dosažení silné pozice v oblasti přístupu na trh je zásadní efektivně se vypořádat s nejnovějšími výzvami, od dynamického přístupu ve světě rychlejšího vývoje léků až po cenové strategie pro vysoce nákladné léčebné terapie.
 • Dodržování předpisů: Farmaceutický průmysl a průmysl lékařských přístrojů a diagnostiky jsou přísněji regulovány než kdykoli předtím – a úplný soulad s těmito normami je pro podnikání kritický.
 • Přístup více zúčastněných stran / zapojení: Zjištění, oslovení a zapojení správných lékařů, pacientů, plátců a dalších zúčastněných stran vyžaduje porozumění jejich místnímu trhu, systému zdravotní péče, oblasti terapie, potřebám a výzvám.
 • Zdravotnické prostředky a diagnostika (MD&D): Trh s MD&D je rozsáhlý a sahá od předmětů denní potřeby až po vysoce specializované přístroje. Každá třída a typ výrobku představuje jedinečný soubor obchodních výzev.
 • Digitální zdravotnictví: Digitalizace zdravotnictví mění způsoby, jakým je zdravotní péče využívána a poskytována. Rozvoj telemedicíny, vzdáleného monitorování pacientů a konzumerizace zdraví podporuje hnutí za péči o sebe sama.
 • Pacienti: Je stále naléhavější, aby se farmaceutický průmysl a průmysl zdravotnických technologií přeorientovaly z produktu na pacienta a přijaly obchodní struktury a procesy více zaměřené na pacienty.

Naši specialisté Vám pomohou uspět v těchto pro podnikání klíčových oblastech.

Inovativní přístupy

 • Inovace: V době, kdy klienti čelí novým rozpočtovým tlakům a novým požadavkům na snižující se finanční zdroje, musí průzkum trhu přinášet ještě více užitečných poznatků. Odpovědí jsou inovace.
 • Datová věda a pokročilá analytika: S vytvořením velkých datových zdrojů, vybudováním analytických vědeckých kapacit a obsazením vedoucích pozic analytiky se datová analýza stává nedílnou součástí všeho, co naši klienti ve zdravotnictví dělají.
 • Řešení dat z více zdrojů: Proto dnešní klienti očekávají vícedimenzionální výzkumné přístupy.
 • Analýza sociální inteligence: Analýza a integrace dat z různých reálných zdrojů umožňuje farmaceutickým společnostem lépe porozumět zainteresovaným stranám a více se orientovat na zákazníky a pacienty.
 • Kvalitativní pozorování a aktivizace: Aby bylo možné vnést lidské porozumění do obchodního rozhodování ve zdravotnictví, musíme si do nich lépe promítnout osoby, které stojí za daty, a svět, ve kterém žijí a v rámci kterého se rozhodují.
 • Behaviorální věda: Průzkum trhu se vždy opíral o psychologii, která nám umožňuje identifikovat způsoby, jak zachytit myšlení, pocity a chování lidí. I když je sebehodnocení velmi důležité, lidé nejsou vždy nejspolehlivějšími svědky.

Nechte naše datové vědce a metodické experty, aby Vám vnesli do klíčových rozhodnutí jasnost a jistotu.