Přístup na trh a HEOR | Healthcare | Ipsos
Healthcare

Přístup na trh a HEOR

OUR SOLUTIONS
Kompletní spektrum služeb v oblasti přístupu na trh a HEOR, které se opírají o poznatky plátců, ekonomické modelování a globální syndikované data z reálné praxe.

Potřeby a cíle v oblasti zdravotní péče se mění a pro dosažení silné pozice na trhu je zásadní efektivně zvládnout nejnovější výzvy – ať už jde o rychlý přístup ve světě rychlejšího vývoje léků, cenové strategie pro nákladné léčebné terapie nebo řízení poptávky po širších a rozmanitějších typech dat.

Ipsos spolupracuje s našimi klienty, aby jim poskytl poznatky a řešení, která cílí na klíčové výzvy v oblasti přístupu na trh a dosahují obchodních cílů s ohledem na pacienty.

Konkrétně podporujeme klienty z oblasti farmacie, zdravotních přístrojů a diagnostiky ve všech aspektech přístupu na trh, od klinického vývoje a po uvedení na trh, až po ztrátu exkluzivity při vstupu generických přípravků, a další.

Klíčové služby

  • Odborný vhled: shromažďování poznatků, které vedou k závěrům a doporučením
  • Hodnota: Služby, které využívají důkazy a formulují návrhy hodnot zaměřené na plátce.
  • Strategie: poskytování strategií zaměřených na ceny, náhrady a přístup
  • Implementace: poskytování zdrojů na podporu implementace a školení
  • Důkazy: identifikace nebo vývoj důkazů na podporu hodnoty konkrétního produktu

Odborné znalosti

Naše celosvětové odborné centrum má rozsáhlé zkušenosti v oblasti přístupu na trh, ekonomiky zdraví a výzkumu výsledků (HEOR) a reálných důkazů (RWE), což nám umožňuje poskytovat ucelenou a informovanou strategickou podporu. Naše odborné znalosti jsou rozšířeny o špičkovou síť plátců a klíčových představitelů veřejného mínění.

Odbornost našeho globálního týmu je podpořena přístupem "best of Ipsos", který nám umožňuje využívat data z Global Therapy Monitor (z reálné klinické praxe), schopnosti datové vědy, odborné znalosti v oblasti digitálního zdraví a digitální terapie a nejnovější techniky primárního výzkumu trhu, abychom mohli kombinovat poznatky pacientů, zdravotníků, názorových vůdců a plátců a podporovat tak holistické strategie přístupu na trh.

Globální tým

Tým Ipsos Market Access má kanceláře v Evropě, Spojených státech, Asii a Tichomoří a může s Vámi spolupracovat na vyřešení globálních, regionálních i lokálních potřeb.

Zjistěte více

Připojte se k našemu globálnímu Healthcare týmu