Zákaznická zkušenost v roce 2024

Doručovat tu nejlepší zákaznickou zkušenost je cílem většiny firem. Faktem ale je, že 28 % manažerů zákaznické zkušenosti (CX) z celého světa říká nejen to, že se jim nedaří doručovat tu nejlepší zkušenost, ale nedaří se jim doručovat ani to, co zákazníkovi slibují. Jaké jsou tedy mezi CX manažery hlavní priority pro rok 2024?

Autor/Autoři
  • Renata Novotná Customer Experience Client Director
Get in touch

Publikováno v Marketing & Media, leden 2024. 

3 Hlavní priority pro 2024: strategický plán, personalizace a doručení slibů

V rámci studie Ipsos Global Voices of Experience, do kterého se zapojilo téměř 1000 CX manažerů z celého světa napříč různými obory podnikání, jsme se ptali mimo jiné na tři hlavní priority v oblasti zákaznické zkušenosti. Jsou to:

  1. Vytvoření nebo zdokonalení strategického plánu pro řízení zákaznické zkušenosti (48 %)
  2. Poskytování personalizované zákaznické zkušenosti (45 %)
  3. Snaha doručit zákazníkům vše, co jim značka slibuje (43 %)

Za zmínku stojí, že pořadí priorit se mírně liší podle úrovně vyspělosti řízení CX v dané firmě. Zatímco firmy na základní úrovni vyspělosti práce se zákaznickou zkušeností se plánují více soustředit na vytvoření strategie a doručení slibu značky, pokročilé firmy se naopak chtějí více věnovat personalizaci.

Strategie a strategický plán řízení zákaznické zkušenosti často kromě měření a zlepšování produktů, služeb a procesů zahrnuje také angažovanost lidí napříč firmou. To se ukazuje jako velmi důležitý moment zvyšování zákaznické spokojenosti či ochoty doporučit. Firmy, které sdílejí stejné hodnoty směrem k zákazníkům i zaměstnancům, 4x častěji deklarují, že překonávají očekávání svých zákazníků. Zároveň konzistence hodnot směrem ven i dovnitř zlepšuje spolupráci mezi CX a EX (Employee Experience) týmy/HR. Propojování zákaznických a zaměstnaneckých výzkumů je pak prioritou 2024 pro 27 % dotázaných firem.

Personalizace je velký trend posledních let, který jde ruku v ruce s technologickým rozvojem a využitím umělé inteligence. Ze studie Ipsos Global Voices of Experience vidíme, že efektivní využití technologií a umělé inteligence jsou hlavní výzvy, které firmy v nadcházejícím roce očekávají. Nicméně situace na trhu je stále taková, že základní úroveň personalizace aktuálně využívá 59 % dotázaných firem. Pokročilou segmentaci na základě uživatelských dat a nákupních vzorců pak 35 % a hyperpersonalizaci založenou na umělé inteligenci a prediktivní analytice pouze 6 % dotázaných firem. Zároveň se ukazuje, že čím pokročilejší firma z hlediska CX je, tím pokročilejší model personalizace využívá.

Doručení toho, co značka jako taková slibuje, je hlavním pilířem zákaznické zkušenosti a stále jednou z top priorit. Existuje totiž přímý vliv souladu očekávání a reality na obchodní výsledky a KPI, což firmy dobře vědí. Studie dlouhodobě ukazují, že dopad nenaplněných očekávání na KPI je výrazně silnější než jejich pozitivní překonání. O to důležitější je minimalizovat negativní zkušenosti.

Celkově více než polovina zapojených firem očekává v příštím roce jak nárůst uznání důležitosti CX na úrovni představenstva a vedení, stejně jako celkové investice, které by na CX měly být uvolněné. Velikosti týmů se však příliš měnit nebudou. Polovina firem očekává stabilní velikost CX týmu a pouze třetina jeho nárůst. V regionu střední a východní Evropy, kam patří i Česká republika, bude růst v těchto oblastech pravděpodobně pomalejší.

Rok 2024 tak představuje nové možnosti, ale také výzvy, které budou vyžadovat strategické řízení a inovativní přístupy k zákaznické zkušenosti. Těšíme se, co tento rok skutečně přinese.

 

Chcete vědět více o CX? Řešení která poskytujeme, najdete zde

Autor/Autoři
  • Renata Novotná Customer Experience Client Director

Zákaznická zkušenost