[Webinar] Oncology Essentials | Nov 17

Join Ipsos for a 30-minute introduction to the complex, fast-moving world of oncology.

Delivered by Ipsos’ Oncology Center of Expertise, this introductory session will inform and equip pharmaceutical professionals who are new to oncology marketing or marketing research – or looking to enter this therapy area. Specifically, our complimentary webinar will provide a concise overview of:

  • What is Cancer: the disease, its prevalence and its causes
  • Types of Cancer: solid tumors versus hematological malignancies
  • Staging: staging and classification systems by cancer type
  • Treatment Overview: treatment approaches and drivers of treatment choice
  • Precision Medicine: biomarkers and targeted agents
  • Immuno-Oncology: novel agents and future innovations
  • Implications: considerations for marketing and MR professionals.

We hope you’ll find this session enlightening and gain a foundational understanding of this highly complex disease.

The Oncology Essentials webinar will run in Asia Pacific on 17th November, Thursday, at 10.00 am (Vietnam Time) – click on the button below to register:

Register for the Asia Pacific Webinar here

Nhóm chuyên gia nghiên cứu về ung thư của Ipsos healthcare sẽ có buổi giới thiệu này trên web để cung cấp thông tin và trang bị cho các chuyên gia ngành dược phẩm mới bắt đầu làm marketing hoặc market research về ung thư hoặc đang muốn tham gia vào lĩnh vực này.

Cụ thể, Ipsos Healthcare sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về:
• Ung thư là gì: bệnh học, tỷ lệ phổ biến và nguyên nhân của nó
• Các loại ung thư: khối u lành tính so với khối u ác tính
• Giai đoạn bệnh: các giai đoạn ung thư và phân loại theo loại ung thư
• Tổng quan về điều trị: các phương pháp điều trị và các yếu tố thúc đẩy lựa chọn điều trị
• Thuốc điều trị: thuốc sinh học và thuốc nhắm trúng đích
• Liệu pháp miễn dịch trong ung thư: tác nhân mới và những đổi mới trong tương lai
• Một số nhận định: những điểm cần cân nhắc đối với các chuyên gia Marketing và Market Research trong lĩnh vực này.

Hội thảo sẽ được trình bài bằng tiếng anh. Nếu bạn thấy thông tin này phù hợp với nhu cầu tìm hiểu của mình, Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tham gia chương trình này với chúng tôi và có được những hiểu biết cơ bản về căn bệnh rất phức tạp này.

Society