Hệ thống cảnh báo của chúng tôi - Our Alert System

Ipsos luôn cam kết các tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, chính trực, minh bạch và trách nhiệm.

Để đảm bảo những cam kết ấy, chúng tôi đã thiết lập một hệ thống cảnh báo độc lập, cho phép bất kỳ nhân viên hoặc một bên thứ ba nào báo cáo các vấn đề đạo đức, rủi ro hay hành vi lừa đảo có thể ảnh hưởng đến công ty một cách nghiêm trọng.

Hệ thống cảnh báo này được quản lí bởi đối tác của Ipsos là Expolink, một công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh và là là chuyên gia trong lĩnh vực này.

Những báo cáo sẽ được ẩn danh đối với Ipsos, vì dịch vụ này cung cấp sự bảo mật và độc lập tuyệt đối.

 

Ipsos is committed to achieving the highest standards in terms of quality, integrity, transparency and accountability.

With that regard, an external and independent alert system was set up to allow any employee or third-party to report ethical issues, risks and behaviours that can affect the company in a serious manner or which have a fraudulent nature.

The alerts are handled by Expolink, an independent UK-based company which is contracted on Ipsos' behalf and which is a specialist in this domain.

The identity of the report is kept anonymous from Ipsos, as the service provides full confidentiality and independence.

Click nếu bạn muốn báo cáo một sự cố - Click here to report an incident.