Európai munkakörülmény- felmérés 2020

Milyen az Ön munkahelyi élete, és milyen más európaiakéval összevetve?

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért (Eurofound) egy, az európai emberek élet- és munkakörülményeire és azok időbeli változásának nyomon követésére szakosodott uniós ügynökség. Az alapítvány az Ipsos-szal együttműködve ötévente felmérés keretében vizsgálja meg az emberek munkakörülményeit és a foglalkoztatásuk minőségét. Minden felmérés aktuális pillanatképet ad a munka világáról és rávilágít a változásokra. Az európai munkakörülmény-felmérés (EWCS) értékes információkkal segíti a politikusokat az emberek munkakörülményeivel kapcsolatos munkahelyszintű, országszintű és európai szintű döntésekben – olyan döntésekben, melyekből Ön és más dolgozó emberek is profitálhatnak. A felmérés információkat gyűjt az Ön munkakörülményeiről, ideértve a munkaidőt, a kockázatoknak való kitettséget, a munkaszervezést, a munka-magánélet egyensúlyát, a képzésekhez való hozzáférést, a jutalmazást és az általános munkahelyi elégedettséget.

Az EWCS felmérést valamennyi uniós tagországban, továbbá még hét tagjelölt országban, valamint Norvégiában és Svájcban végezzük el. A felmérés során országonként 1000–3300 munkavállalót kérdezünk meg – összesen több mint 45 000 főt. Az interjúkra az interjúalany otthonában, négyszemközti beszélgetés formájában kerül sor. A felmérés eredményeinek megbízhatósága érdekében rendkívül fontos, hogy a felmérést minél több ember elvégezze. A felkeresett személyek kiválasztása véletlenszerűen történik.

Az Eurofound nagyra értékelné, ha azok, akiket az Ipsos kérdezőbiztosai felkeresnek, szánnának 45 percet ennek a fontos felmérésnek a kitöltésére, amely valószínűleg az elkövetkezendő években befolyásolja a politikai válaszokat Európa változó munkakörülményeire.

Az Ipsos a kapott válaszokat és információkat szigorúan bizalmasan kezeli. Az összegyűjtött információkat csak kutatási célból használja fel, biztonságosan tárolja, korlátozott hozzáféréssel.

Az eredmények a következő célból kerülnek felhasználásra:

  • az állások minősége terén tapasztalható előrehaladás és kihívások figyelemmel követése
  • a foglalkoztatási politika teljesítményének elemzése az állások minőségének szempontjából
  • veszélyeztetett csoportok és aggodalomra okot adó kérdések, valamint azok előrehaladásának azonosítása
  • a dolgozó emberekre vonatkozó új politikákhoz való hozzájárulás

Az első felmérési eredményeket 2021-ben tesszük közzé. Az összes begyűjtött információt anonimizált formában közöljük, hogy az eredmények alapján egyénileg senkit ne lehessen azonosítani, az országos és európai uniós jogszabályi előírásoknak megfelelően. Az adatvédelmi nyilatkozatot lásd a következő oldalon: www.ipsos.uk/EWCS7

További részletekért forduljon Sophia MacGoris felmérésvezetőhöz a következő címen: smg@eurofound.europa.eu