A mesterséges intelligenciával kapcsolatos globális vélemények és várakozások

Az Ipsos és a Világgazdásági Fórum közös felmérése alapján számos pozitívum, ugyanakkor számos aggodalom is megfogalmazódott a mesterséges intelligencia mindennapi életre gyakorolt várható hatását tekintve.

Az Ipsos Global Advisor nevű panelén 2021. november 19. és december 3. között történt online felmérésben 19.504 fő, 75 év alatti felnőtt válaszadó vett részt. A felmérés alapján jelentős különbség látható a fejlett és a fejlődő országok között - a fejlődő országok válaszadói szignifikánsan nagyobb arányban:

 • rendelkeznek ismeretekkel a mesterséges intelligenciával működő megoldásokról,
 • bíznak meg a mesterséges intelligenciával működő megoldásokat használó cégekben,
 • hisznek a mesterséges intelligenciával működő termékek és szolgáltatások pozitív hatásában.

Mi a mesterséges intelligencia?

A mesterséges intelligenciáról egyre többet hallunk, sokan a jövő meghatározó technológiájának gondolják. Mit jelent pontosan, és hogyan befolyásolja a mindennapi életünket?
A mesterséges intelligencia (MI) a gépek emberhez hasonló képességeit jelent, mint például az érvelés, a tanulás, a tervezés vagy a kreativitás. Lehetővé teszi a gépek számára, hogy érzékeljék környezetüket, foglalkozzanak azzal, amit észlelnek, problémákat oldjanak meg, és konkrét cél elérése érdekében tervezzék meg lépéseiket. A számítógép már nem csupán adatokat fogad érzékelőin, például kameráján keresztül, hanem fel is dolgozza azokat és reagál is rájuk. Ezek a rendszerek képesek viselkedésük bizonyos fokú módosítására is, a korábbi lépéseik hatásainak elemzésével és önálló munkával.
A számítógépek teljesítményének növekedése, hatalmas adatfeldolgozási kapacitásuk és az új algoritmusok az elmúlt években jelentős áttörést jelentettek ezen a területen. A mesterséges intelligencia napjaink digitális forradalmának központi elemévé vált.
A mesterséges intelligencia fő típusai: 

 • Szoftveralapú: például a virtuális asszisztensek, képelemző szoftverek, keresők, beszéd- és arcfelismerő rendszerek
 • Fizikai: például a robotok, önvezető autók, drónok, IoT (angolul: Internet of Things), azaz a dolgok internetje: olyan hálózatba kötött intelligens („okos”) eszközök, amelyek a beépített érzékelőknek és szenzoroknak köszönhetően képesek adatokat gyűjteni és azokat egy internet alapú hálózaton kommunikálni. Az okos eszközök lehetnek háztartási vagy egészségügyi berendezések, irodai eszközök, de akár a testünkön viselhető (pl. okosóra) technológiák is.

Mennyire ismerjük a mesterséges intelligenciával működő megoldásokat?

A 28 országos felmérésben a válaszadók közel kétharmada (64%) gondolja úgy, hogy megfelelő ismeretekkel rendelkezik a mesterséges intelligenciát használó megoldásokról – ugyanakkor csak a válaszadók fele tudja, hogy pontosan mely termékek és szolgáltatások alkalmaznak ilyen megoldásokat.

Nem meglepő módon, a legtöbb ismerettel az üzleti döntéshozók (74%) és cégtulajdonosok (73%), az egyetemi végzettségűek (71%), illetve a magasabb jövedelemmel rendelkezők (71%), valamint a férfiak (69%) rendelkeznek – ugyanezek a demográfiai csoportok rendelkeznek a legtöbb ismerettel arról is, hogy pontosan mely termékek és szolgáltatások alkalmaznak ilyen megoldásokat.

A különböző országok mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismeretei elég széles skálán mozognak:

 • a legtöbb ismerettel a Dél-Afrikában (78%), Chilében és Peruban (mindkettő 76%), valamint az Oroszországban (75%) élő válaszadók rendelkeznek;
 • a legkevesebb ismerettel pedig az Olaszországban (42%) és meglepő módon a Japánban (41%) élő válaszadók;
 • Magyarország (67%) a több ismerettel rendelkező országok közé tartozik.

Hogy pontosan mely termékek és szolgáltatások alkalmaznak ilyen megoldásokat:

 • leginkább a Kínában (76%), Indiában (69%) és a Szaúd-Arábiában (69%) élő válaszadók tudják;
 • legkevésbé a Japánban (32%) és Franciaországban (34%) élők;
 • Magyarország (38%) szintén a kevesebb ismerettel rendelkező országok közé tartozik ebből a szempontból.

Mennyire bízunk meg azokban a cégekben, melyek mesterséges intelligenciával működő megoldásokat alkalmaznak?

Globálisan a válaszadók fele (50%) bízik meg ugyanolyan mértékben a mesterséges intelligenciát használó cégekben, mint mást cégekben.

 • A bizalom szoros összefüggést mutat az ismertséggel.
 • A bizalom az üzleti döntéshozók (62%) és cégtulajdonosok (61%), a magasabb jövedelemmel rendelkezők (57%), illetve az egyetemi végzettségűek (56%) körében a legmagasabb.
 • A legalacsonyabb a bizalom az 50 évesnél idősebbek (44%), az alacsonyabb végzettségűek (45%) és az állás nélküliek (45%) körében.
 • A felmérés alapján jelentős különbség látható a fejlett és a fejlődő országok között.

A fejlődő országok válaszadóinak többsége ugyanannyira megbízik a mesterséges intelligenciával működő megoldásokat használó cégekben, mint más cégekben: Kínában (76%), Szaúd-Arábiában (73%) és Indiában (68%).
Ugyanakkor a fejlett országokban ez az arány jóval alacsonyabb, csupán a válaszadók harmada bízik meg ugyanannyira a mesterséges intelligenciával működő megoldásokat használó cégekben, mint más cégekben: Kanadában (34%), Franciaországban (34%), az USA-ban (35%), Nagy-Britanniában (35%), Ausztráliában (36%).

Mely területeket fogják leginkább befolyásolni a mesterséges intelligenciával működő megoldások a mindennapi életben?

A 28 országos felmérésben a válaszadók 60%-a szerint a következő 3-5 évben a mesterséges intelligenciát használó termékek és szolgáltatások alapvetően fogják megváltoztatni a mindennapi életüket – míg a válaszadók közel fele (49%) úgy gondolja, hogy ez már az elmúlt 3-5 évben meg is történt.

A válaszadók szerint az alábbi területeken várható a legjelentősebb változás a mesterséges intelligencián alapuló megoldások használatával:
 

AI: a legjelentősebb változások


Leginkább az üzleti döntéshozók (72%), míg legkevésbé a jelenlegi munkával nem rendelkezők (54%) gondolják úgy, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldások a következő pár évben alapvetően fogják megváltoztatni a mindennapi életüket.

Leginkább a Kínában (80%), és Szaúd-Arábiában (80%) élő válaszadók gondolják úgy, hogy a mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldások a következő pár évben alapvetően fogják megváltoztatni a mindennapi életüket - ugyanakkor a Kanadában, Németországban, Franciaországban, Nagy Britanniában és a USA-ban élő válaszadóknak kevesebb, mint a fele gondolja így – Magyarországon ennél valamivel magasabb ez az arány (55%).

 • A mesterséges intelligenciát használó megoldások oktatásra, tanulásra gyakorolt várható hatásáról leginkább a 35 év alattiak, illetve a magasan képzett válaszadók vannak meggyőződve – a biztonságra gyakorolt hatásáról az idősebbek, a foglalkoztatásra a 35-49 évesek – a vásárlásra, közlekedésre és szórakozásra gyakorolt várható hatásáról pedig a tehetősebbek vannak leginkább meggyőződve.
 • A latin-amerikai válaszadók legnagyobb arányban a mesterséges intelligencián alapuló megoldásoknak az oktatásra, tanulásra, a biztonságra és a foglalkoztatásra gyakorolt várható hatásáról vannak meggyőződve.
 • A kínai válaszadók legnagyobb arányban a mesterséges intelligencián alapuló megoldásoknak a vásárlásra, a közlekedésre, a szórakozásra, és az otthonukra gyakorolt várható hatásáról vannak meggyőződve.
 • Ugyanakkor a Japánban, illetve Franciaországban élő válaszadóknak csak elenyésző hányada várja azt, hogy a mesterséges intelligencián alapuló megoldásoknak hatása lesz az oktatásra, tanulásra.
 • A magyar válaszadók legnagyobb arányban a közlekedésre, az otthonukra, illetve az oktatásra, tanulásra gyakorolt hatást tartják valószínűnek.

Jobbá teszik a mesterséges intelligenciával működő megoldások a mindennapi életünket?

A 28 országos felmérésben a válaszadók 60%-a szerint a mesterséges intelligenciát használó termékek és szolgáltatások megkönnyítik az életet, de csupán a válaszadók fele (52%) szerint járnak több előnnyel, mint hátránnyal – a válaszadók 39%-át pedig kifejezetten aggodalommal töltik el ezek a típusú megoldások.
Globálisan a válaszadók többsége szerint a mesterséges intelligenciát használó megoldások az alábbi területeken fogják jobbá tenni a saját és családtagjaik életét:

AI: jobbá teszik az életet

 

Magyarországon a válaszadók többsége a közlekedést (76%), az oktatást/tanulást (75%) és az otthonukat (72%) említették, mint azokat a területeket, amelyeket a mesterséges intelligenciát használó megoldások várhatóan jobbá fognak tenni.

A világ lakossága megosztott abban, hogy a mesterséges intelligenciát használó megoldások az alábbi területeken jobbá teszik-e majd a saját és családtagjaik életét:

AI: megosztott vélemények


A világ polgárai kevésbé hisznek abban, hogy a mesterséges intelligenciát használó megoldások az alábbi területeken jobbá teszik majd a saját és családtagjaik életét:

AI: kevésbé segítik az életet

 

Az adatok alapján összefüggés látható a demográfiai és földrajzi különbségekben: minél magasabb a mesterséges intelligenciát használó megoldások ismertsége, a beléjük vetett bizalom, és a mindennapi életre gyakorolt várható hatásukkal kapcsolatos várakozás, annál magasabb azok aránya, akik a hétköznapi életre gyakorolt pozitív hatásában is hisznek: 

 • ez az arány a legmagasabb a Kínában (87%) és Szaúd-Arábiában (80%) élők körében – a legalacsonyabb az USA-ban (41%) és Franciaországban (39%) – Magyarországon 50%;
 • a mesterséges intelligencián alapuló megoldások szintén leginkább a kínai (78%) és a szaúd-arábiai (76%) válaszadók szerint járnak több előnnyel, mint hátránnyal – ez az arány a legalacsonyabb az USA-ban (35%), Hollandiában (33%), Kanadában (32%) és Franciaországban (31%);
 • Magyarországon a válaszadók 49%-a szerint több előnnyel járnak ezek a megoldások, mint hátránnyal.

További részletekért keresse szakértőnket!
 

Bővebb információ Tudomány

Fogyasztó és vásárló