AI robí svet nervóznejším

Každý tretí zmestnanec očakáva, že vývoj AI povedie k strate jeho súčasného zamestnania.

Autor/Autori
  • Barbora Ostrozovicova PR Manager of Ipsos Slovakia
Get in touch

V nedávnom prieskume Ipsos Global Advisor sme zistili, že (v priemere v 31 krajinách) takmer toľko dospelých koľko tvrdí, že produkty a služby využívajúce AI ich znervózňujú (52 %) hovoria, že sú z nich nadšení (54 %). Zo všetkých tém súvisiacich s AI je nervozita premennou, ktorá sa najvýraznejšie vzrástla od nášho predchádzajúceho prieskumu na túto tému, ktorý sa uskutočnil pred 18 mesiacmi. Napriek prudkému nárastu nových AI aplikácií zostáva podiel dospelých, ktorí tvrdia, že vedia aké typy produktov a služieb používajú AI, na relatívne porovnateľnej úrovni.

Vnímanie AI sa výraznejšie líši medzi trhmi, ktoré sa dynamicky rozvíjajú a sú z AI nadšené a na druhej strane obozretnými a opatrnejšími krajinami s vysokými príjmami. Dôvera a nadšenie z AI majú tiež tendenciu byť vyššie medzi mladšími generáciami, najmä generáciou Z a medzi tými, ktorí majú vyšší príjem alebo úroveň vzdelania.

Väčšina respondentov očakáva, že produkty a služby poháňané umelou inteligenciou v nadchádzajúcich rokoch zásadne zmenia ich každodenný život. 

AI

 

Napriek prevládajúcemu optimizmu, pokiaľ ide o organizáciu času a možnosti zábavy, rozširujú sa aj obavy z negatívnych vplyvov na zamestnanosť. V priemere 57 % pracovníkov očakáva, že AI zmení spôsob, akým vykonávajú svoju súčasnú prácu a 36 % očakáva, že nahradí ich súčasnú prácu.


V priemere dve tretiny (67 %) respondentov uviedli, že dobre rozumejú tomu, čo je AI, ale iba polovica (51 %) tvrdí, že vie, ktoré produkty a služby používajú AI. Vedomosti o tom, aké produkty a služby využívajú AI, sú vyššie medzi mladšími dospelými, mužmi a tými ktorí sú zamestnaní, vzdelanejší a/alebo bohatší. Typicky sa znalosť produktov a služieb s umelou inteligenciou pohybuje od viac ako 70 % v Indonézii a Malajzii až po iba 35 % v Belgicku, na Novom Zélande a v Spojených štátoch. Uvádzané poznatky o umelej inteligencii sa za posledných 18 mesiacov mierne zvýšili, no znalosť toho, ktoré produkty a služby využívajú AI, sa od nášho predchádzajúceho globálneho prieskumu v decembri 2021 takmer nezmenila. 

O štúdii

Prieskum Ipsos Global Advisor bol realizovaný v 31 krajinách a uskutočnil sa na online prieskumnej platforme našej

spoločnosti. Zber dát prebiehal v termíne 26. mája – 9. júna 2023, na vzorke 22 816 dospelými vo veku 18 a viac rokov v Indii vo veku 18 – 74 rokov. v Kanade, Írskej republike, Malajzii, na Novom Zélande, v Južnej Afrike, Turecku a Spojených štátoch amerických, 20-74 v Thajsku, 21-74 v Indonézii a Singapure a 16-74 v 20 ďalších krajinách.

Autor/Autori
  • Barbora Ostrozovicova PR Manager of Ipsos Slovakia

Viac informácií ohľadom Technológie a telekomunikácie

Spoločnosť