Náš výstražný systém

Ipsos je odhodlaný dosiahnuť najvyššie štandardy v oblasti kvality, integrity, transparentnosti a zodpovednosti.

Z tohto hľadiska bol zavedený externý a nezávislý výstražný system, ktorý umožní ktorémukoľvek zamestnancovi alebo tretej strane nahlásiť etické problémy, riziká a správanie, ktoré môžu spoločnosť vážne ovplyvniť alebo ktoré majú podvodný character. O hlásenia sa postará Expolink, nezávislá spoločnosť so sídlom v Spojenom kráľovstve, s ktorou má Ipsos zmluvu a ktorá je špecialistom v tejto oblasti. 

Identita nahlasovateľa je pre spoločnosť Ipsos anonymná, nakoľko služba poskytuje úplnú dôvernosť a nezávislosť

Pre nahlásenie incidentu klinite sem