Ochrana osobných údajov a ochrana údajov

Záväzok Ipsosu ohľadom ochrany osobných údajov

„GDPR“ alebo Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov vydané Európskou úniou vstúpi do platnosti 25. mája 2018. Je to ďalší parciálny krok v ochrane súkromia občanov nad rámec všetkých opatrení, ktoré už v Európskej Únii a ďalších krajinách po celom svete platia (zahŕňa napr. prísnejšie obmedzenia, čo sa týka súhlasu so spracovaním, právo byť zabudnutý, druh a množstvo osobných údajov, ktoré môžu byť použité, prístup k osobným údajom a ich zabezpečenie atď.). [...]

Stiahnite si plný záväzok spoločnosti Ipsos k ochrane osobných údajov a údajov


Ipsos Global Data Protection & Privacy Policy

As part of its social responsibility, Ipsos is committed to international compliance with data protection laws, regulation and rules. This data protection policy (“Policy” or “Data Protection Policy”) applies worldwide to the Ipsos Group and is based on globally accepted basic principles on data protection. This Policy adopts the fundamental principles of the EU’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) as the minimum standard to which Ipsos Group, its employees and suppliers will have to adhere. [...]

Download the full Ipsos Global Data Protection & Privacy Policy