Skip to main content

V Ipsose môžete rozvinúť svoju kariéru na najvyššiu možnú úroveň. Sme...

Sme naozaj pripravení na demografické, environmentálne a technologické zmeny,...

Naše pravidelné zhrnutie prieskumov a analýz od Ipsos tímov z celého sveta,...

Funkcia

Objaviť Ipsos Update
Výber zaujímavých výskumov a poznatkov od Ipsos tímov z celého sveta je tu!

Ipsos Update

Globálna agentúra: 90 trhov

Všetky trhy

V Ipsose sa s nadšením zaujímame o spoločnosť, trhy a ľudí.
Naše motto „Game Changers“ zhŕňa naše ambície: prinášame skutočné porozumenie a jednoduchšiu orientáciu v dnešnom rýchlo sa meniacom svete. Pomáhame klientom robiť rýchlejšie, inteligentnejšie a sebavedomejšie rozhodnutia.