O nás

Truchot Didier

V Ipsose sa zaujímame o ľudí, trhy, značky a spoločnosť. Poskytujeme informácie a analýzy, ktoré robia náš svet jednoduchším, ľahším na orientáciu a inšpiratívnym pre našich klientov.

Veríme, že naša práca je dôležitá. Princípy bezpečia, jednoduchosti a rýchlosti aplikujeme vo všetkom, čo robíme.

Vďaka špecializácii ponúkame našim klientom jedinečnú hĺbku vedomostí a odbornosť. Učíme sa z rôznych skúseností a získavame tak širšiu perspektívu, ktorá nás inšpiruje klásť si smelé otázky a byť kreatívni.

Pestovaním kultúry spolupráce a zvedavosti priťahujeme tých najlepších ľudí, ktorí majú schopnosť a túžbu ovplyvniť a tvoriť budúcnosť.

Naše motto „Game Changers“ hovorí o našich ambíciách.

Didier Truchot, Ipsos Chairman & Chief Executive Officer

Naša jedinečnosť: multi špecializovaná organizácia

Pri riešení otázok našich klientov a ponúkaní inovatívnych a komplexných riešení, Ipsos uplatňuje prístup, ktorý kombinuje schopnosti zo všetkých svojich odborov špecializácie.

about-us

Ipsos 4S