Ako vnímame NATO?

Veľká časť verejnosť nerozumie ako NATO funguje, aké má ciele a financovanie

NATONaša štúdia zistila, že obyvatelia krajín, ktoré sú súčasťou NATO alianciu vnímajú ako silu dobra, ale jeho podpora je v kľúčových členských štátoch nízka.

Z 11 skúmaných členských krajín (Belgicko, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Maďarsko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Španielsko a USA) 43% verejnosti, ktorá vie aspoň niečo o bezpečnostnej aliancii má na ňu pozitívny názor, kým 14% má nepriaznivý názor a 43% neutrálny.

Vidíme však isté rozdiely medzi krajinami: priaznivejší názor na NATO dosiahol najvyššie hodnoty v Poľsku (60%), v USA (56%), v Kanade (55%) a vo Veľkej Británii (50%), kým najnižšie dosiahol v kľúčových členských štátoch ako je Taliansko (35%), Nemecko (30%), Francúzsko (31%) a Španielsko (29%).

Ľudia v Rusku (72%) a Číne (68%) si s najväčšou pravdepodobnosťou myslia, že NATO chráni záujmy USA.

Všetky krajiny veľmi podceňujú finančnú podporu USA, pričom priemerný tip je vo výške 39%, kým v skutočnosti dosahuje 69%.

Členské štáty tiež preceňujú finančnú podporu NATO z ich vlastného štátu – a to viac ako trojnásobne vo Francúzsku a Nemecku, dvojnásobne vo Veľkej Británii a 50 krát viac v Maďarsku.

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť