Ako vnímame používanie umelej inteligencie?

Prieskum pre Svetové ekonomické fórum (World Economic Forum) ukazuje, že väčšina ľudí súhlasí s väčšou reguláciou používania AI vládami a spoločnosťami

4 z 10 ľudí celého sveta sa obáva používania AI, zistil nedávny Ipsos prieskum. Prieskum bol realizovaný na vzorke 20 107 respondentov z 27 krajín prostredníctvom online platformy Ipsos Global Advisor v termíne od 19. apríla do 3. mája 2019. 41 % opýtaných súhlasí, že majú obavy z používania AI, kým 27 % nesúhlasí a 32 % je niekde uprostred.

Podobne, 4 z 10 (40 %) respondentov súhlasí, že používanie AI vládou by malo byť vo väčšej miere regulované, kým 24 % s tým nesúhlasí a 36 % je v tejto otázke neutrálnych. Podpora väčšej regulácie spoločností je ešte výraznejšia, keďže takmer polovica respondentov (48 %) súhlasí s väčšou mierou regulácie v oblasti používania AI spoločnosťami, kým 20 % s týmto nesúhlasí a 32 % ani súhlasí a ani nesúhlasí.

Avšak, iba 1 z 5 opýtaných (19 %) súhlasí s tým, že by mala byť AI ako celok zakázaná, kým 48 % s tým nesúhlasí a 33 % je nestranných.

Na rozdiel od očakávaní, všeobecné postoje k AI sa sotva líšia v závislosti od veku, príjmu, vzdelania alebo pohlavia:

  • Respondenti mladší ako 35 rokov iba menej pravdepodobne, v porovnaní s respondentmi vo veku 35 - 49 rokov a nad 50 rokov, súhlasia s výzvami na ďalšie obmedzenie používania AI vládou (38% oproti 41%) alebo spoločnosťami (46% oproti 50%).
  • Ľudia s nižšou úrovňou vzdelania sa rovnako obávajú používania AI (42% oproti 41%) ako ľudia so strednou úrovňou vzdelania alebo s vyššou úrovňou vzdelania (41% ľudí), súhlasia s obmedzovaním používania AI zo strany vlády (41% oproti 40% a 39%) a uprednostňujú ďalšiu reguláciu využívania AI zo strany podnikov (48% oproti 49% a 49%).
  • U žien je oproti mužom (44% oproti 39%) o niečo väčšia pravdepodobnosť obavy z AI, ale menej často podporia väčšie obmedzenia pri používaní AI vládou (41% oproti 39%) alebo spoločnosťami (49% oproti 47%).

Zistenia boli prezentované na 13. výročnom zasadnutí Svetového ekonomického fóra nových majstrov v Dalian v Čínskej ľudovej republike. Viac informácií nájdete v priloženej tlačovej správe.

 

 

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spotrebiteľ a zákazník