Budúcnosť strednej Európy je v rukách mladých ľudí

Najviac pro-ruským a najmenej pro-americkým národom spomedzi krajín V4 sú mladí Slováci. Aj toto je jedno zo zistení štúdie Globsecu, ktorá sa venovala téme mladých ľudí a ich názorov.

BratislavaVývoj a zmeny v regióne krajín V4 a v celom svete v poslednej dekáde naznačujú, že ďalšie roky nemusia byť pre strednú Európu jednoduché. Blížiaca sa ekonomická kríza, Brexit, nepredvídateľnosť transatlantickej spolupráce a pretrvávajúca informačná vojna boli, sú a budú silnými faktormi, ktoré ovplyvňujú verejnú mienku v regióne.

Navyše, istota silných transatlantických vzťahov založených na spoločných hodnotách mizne, kým viacerí politickí aktéri na domácej scéne používajú nacionalistickú rétoriku pre ich ďalšie naštrbenie.

Nasledujúca dekáda a budúcnosť regiónu bude vo veľkej miere závisieť od jej hybnej sily – mladých ľudí. Aký vplyv má aktuálne dianie na mladých ľudí žijúcich v strednej Európe a čo to znamená pre budúcnosť regiónu?

Viac svetla do tejto situácie vnáša najnovšia štúdia spoločnosti Globsec realizovaná v Decembri 2019 na vzorke viac ako 2000 respondentov vo veku od 18-34 rokov z Čiech, Maďarska, Poľska a Slovenska. Hrdým partnerom štúdie je Ipsos Slovensko.

Kým mladí Slováci sú najviac pro-rusky a najmenej pro-americky orientovaným národom, Poliaci sú ich presným opakom. Mladí Česi vo veku 25-34 rokov sú voči EÚ najviac skeptickí a jej nariadenia vnímajú ako “diktát Bruselu”. Hodnoty mladých Maďarov sa so zvyškom krajín V4 zhodujú najmenej, pojem Východ a Západ nevnímaú cez konkrétne krajiny.

Mladí ľudia v strednej Európe:

  1. Inklinujú k zaradeniu vlastnej krajiny medzi Východ a Západ. Západ je najčastejšie spájaný s blahobytom a ekonomickými benefitmi, kým Východ je vnímaný skôr ako geografická oblasť, ako napríklad Rusko, východná Európa alebo Ukrajina.
  2. Sú optimistickí v otázkach EÚ. V prípade otázky referenda o zotrvaní alebo vystúpení z EÚ by si 7 z 10 respondentov zvolilo zotrvať v EÚ, medzi najčastejšie dôvody zaradili najmä ekonomické benefity a slobodu pohybu.
  3. Vnímajú EÚ viac pozitívne v porovnaní s USA alebo Ruskom, a to ako v otázke hodnôt, tak v postoji EÚ voči zvyšku sveta.
  4. Vnímajú USA primárne ako bohatú, silnú krajinu a ako veľkého svetového hráča. Viac mladých ľudí nevníma USA ako hrozbu pre ich krajinu, pričom veria, že to je kvôli tomu, že ich krajina nie je pre USA dosť zaujímavá.
  5. Vnímajú Rusko ako negatívnu silu vo svete. Rusko vnímajú ako hrozbu najmä vďaka snahe Kremľa ovplyvňovať iné krajiny a ich expanzívnej politike pre posilnenie moci.


Viac informácií sa dočítate v priloženej správe.

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť