Čo trápi svet v Máji 2020? Koronavírus a nezamestnanosť

Pandémia koronavírusu je aj naďalej najväčšou svetovou obavou, aj keď v niektorých krajinách ustupuje novému znepokojeniu - nezamestnanosti.

Najnovší prieskum zo série Čo trápi svet (What worries the world) zistil, že 55 % respondentov považuje COVID-19 za jednu z najväčších hrozieb, ktorej ich krajina čelí. To je menej ako v minulom mesiaci, kedy bol koronavírus v štúdii predstavený po prvý krát a kedy ho za najväčšiu hrozbu označilo 63 % ľudí. Stále však získal značne vyššie hodnotenie ako ostatné problémy v TOP 5.

Graf 1


Krajiny, v ktorých majú obyvatelia najväčšie obavy z koronavírusu sú Malajzia (74 %), Japonsko (73 %) a Veľká británia (71 %). V tomto mesiaci mu patrí popredné miesto v rebríčkoch 18 z 27 krajín, kým v minulom mesiaci to bolo 24 z 27 krajín.

Veľkou zmenou oproti minulému mesiacu je zmena na prvom mieste v 6 krajinách - koronavírus nahradila nezamestnanosť. Kajinami, kde k výmene došlo sú: Argentína, Taliansko, Južná Afrika, Južná Kórea, Španielsko a Turecko.

Vo všetkých krajinách vzrástli obavy z nezamestnanosti o 7 %, pričom celková obava dosiahla 42 % - najvyššiu úroveň za posledných 5 rokov. Najvýraznejšie výsledky boli v Španielsku (66 %), Taliansku (65 %) a Južnej Afrike (60 %).

Iba v troch krajinách je na prvom mieste iná obava okrem koronavírusu a nezamestnanosti: Maďarsko (zdravotníctvo), Mexiko (kriminalita a násilie) a Rusko (chudoba a sociálna nerovnosť).

Náš prieskum medzitým našiel zmiešaný obraz optimizmu pre budúcnosť, pretože väčšina ľudí tvrdí, že ich krajina je na nesprávnej ceste (55%), oproti smerovaniu správnym smerom (45%). V 27 krajinách sa to veľmi líši.

Najväčšia časť respondentov, ktorí tvrdia, že ich krajina sa uberá správnym smerom je zo Saudskej Arábie (91 %), Indie (72 %) a Malajzie (68 %), kým iba 1 zo 4 hovorí to isté v Čile (24 %) a vo Francúzsku (25 %).

Viac si môžete prečítať v priložených dokumentoch.

Spoločnosť