Corporate Reputation | Ipsos
Corporate Reputation

Corporate Reputation

OUR SOLUTIONS
Odhalenie hodnoty spoločenskej zodpovednosti vďaka budovaniu dôvery medzi zúčastnenými stranami.

Pomáhame klientom odhaliť vplyv spoločenskej zodpovednosti firiem na výkonnosť firmy. Efektívna správa reputácie v celom hodnotovom reťazci vašej organizácie zaistí, že všetky zúčastnené strany budú zapojené do poslania vašej spoločnosti.

Ipsos je celosvetovo považovaný za najdôveryhodnejšieho poskytovateľa tohto typu špecializovaného prieskumu. Pôsobí v roli partnera pre vedúcich pracovníkov, ktorí sa snažia o lepšie rozhodovanie, pokiaľ ide o spoločenskú zodpovednosť, krízový manažment, firemnú komunikáciu a firemnú politiku. Spolupracujeme s najväčšími globálnymi spoločnosťami. Radíme im, ako budovať svoju povesť na rôznych trhoch.

Vďaka viac ako 40-ročným skúsenostiam a medzinárodnému tímu popredných odborníkov na prieskum spoločenskej zodpovednosti firiem pomáhame našim klientom odhaľovať nedostatky a nastavovať kroky, ktoré vedú ku zlepšovaniu ich spoločenskej zodpovednosti. Navrhujeme prieskum, ktorý pomáha identifikovať a odstrániť akékoľvek vnímané medzery medzi tým, čo spoločnosti hovoria, a tým, čo robia. Ipsos prístup je založený na princípe, že dôvera je súčasťou firemných hodnôt a najdôveryhodnejšie firmy na svete plnia sľuby, ktoré svojim zákazníkom dávajú.

Spoločne s našimi klientmi identifikujeme a zapájame kľúčové zúčastnené strany, vrátane zákazníkov, zamestnancov, vlády a médií, ktorí môžu ovplyvniť fungovanie firmy a jej konkurencieschopnosť na trhu.


Metodika sledovania spoločenskej zodpovednosti

Naša metodika zahŕňa celkové zhodnotenie spoločenskej zodpovednosti firiem, analýzu kľúčových ukazovateľov, komunikáciu a workshopy, ktorých cieľom je zladiť percepciu so skutočným positioningom firmy medzi zúčastnenými stranami. Realizujeme štúdie o Krízovom riadení, Dopade a optimalizácii CSR / udržateľnosti a Nastavení komunikácie.

Vo všetkých projektoch je naším cieľom poskytovať strategické poznatky, ktoré riešia súčasné a budúce výzvy našich klientov v oblasti spoločenskej zodpovednosti a reputácie. Inovácia je preto kľúčom k našej ponuke. Pracujeme na novej ponuke v oblastiach ako sú tok hodnoty firmy (spôsob, akým je prepojená hodnota značky firmy s vnímaním hodnoty značky medzi spotrebiteľmi), a systémy, ktoré integrujú dáta z prieskumov a sociálnych médií.

Case studies: 

Global internet company

Business issue: The eighth year of this global study gauging opinions of the corporate brand within the context of reputational threats and opportunities.

Our solution: The research covered key reputation metrics in addition to qualitative questions around brand positioning, strengths and weaknesses, industry and societal issues. This is the eighth year of measurement among these key opinion formers for the company.

Impact: The research is seen as a critical plank in the strategic planning process. It informs the company’s policy and message development strategy as well as guiding its key influencer engagement activities.

Global oil and gas company

Business issue: Research across eight markets that provides a focus for the client’s global reputation management.

Our solution: Includes Key Driver Analysis to identify priority issues and the definition and monitoring of Key Performance Indicators (KPIs). One of these KPIs is a composite “Trust Index” based on responses to selected attribute statements. Local communications teams have a high degree of autonomy – our role is instrumental in convincing them of the value of this research.

Impact: Research is helping to drive change throughout the organisation by empowering local management teams with robust, relevant, strategically focused insights.

Global consumer products company

Business issue: We are working with a global consumer products company providing international reputation research and consultancy to support a strategic review of its brand architecture. This program represents a fundamental change for the company as it begins to endorse its product brands.

Our solution: We are a strategic partner in the transformation process and collaborate with communications and business leaders across the organisation.

Impact: Corporate brand featured in advertising for the first time. This generated external awareness and internal support for the realignment of the corporate brand.