COVID-19: Kreatívny protiútok

Ako môžu značky pomôcť ľuďom vyhrať vojnu aby prežili a potom sa znovuzrodiť

Creative fightbackPandémia koronavírusu a následná izolácia priniesli obrovské zmeny do našich životov a nášho správania.

Počas tohto obdobia si značky nie sú isté, ako majú postupovať, avšak v tomto súboji zohrávajú dôležitú rolu - ľudia od nich očakávajú, že zaujmú svoje miesto v spoločnosti a budú ju viesť týmto zložitým obdobím.

Značky pomáhajú zákazníkom každý deň nielen úpravou svojich produktov a služieb, ale  aj komunikáciou o tom, ako budú spolu pracovať na tvorbe nových príležitostí pre lepšiu budúcosť.

Tieto zistenia demonštrujeme s použitím našich dát z prieskumov verejnej mienky s konkrétnymi opatreniami o tom, čo ľudia v tomto čase potrebujú a očakávajú od značiek a ich kampaní, zmeriame kreatívne účinky kampaní, ktoré reagovali na COVID-19 a zároveň sa podelíme o perspektívu Ipsosu pohľadu viac ako štyroch desaťročí skúseností v oblasti výskumu komunikácie značiek a načrtneme kroky, ktoré podľa nás musia značky urobiť, aby pomohli verejnosti zvíťaziť v tejto vojne, pre ochranu nášho spôsobu života a ich dlhodobé prežitie po prekonaní tejto krízy.

Značky a kreatíva mali vždy ekonomickú a sociánu hodnotu, teraz však môžu nápady a príbehy, ktoré rozprávajú, môžu byť jednou z vecí, ktorá pomhajú zvíťaziť v tejto vojne.